Vad är en övningsskola och vad blir viktigt för en väl fungerande praktik vid en övningsskola? Här beskrivs och problematiseras övningsskolor utifrån ett historiskt och nutida perspektiv.

Övningsskolor

Sidan uppdaterades 2022-04-21