Vill du ha fortsatt åtkomst till dina studenttjänster i Ladok?

Mån 06 nov 2023 12:53

Från och med 4 december måste du som student på Mittuniversitetet, med svenskt personnummer, höja din säkerhetsnivå på ditt studentkonto för att kunna logga in i Ladok och komma åt dina studietjänster. Enklaste sättet att få rätt nivå är legitimera dig med BankID . Läs hur du gör.

Det absolut enklaste och snabbaste sättet att höja din säkerhetsnivå, är att legitimera dig via BankID. Klicka på den blå knappen nedan "Legitimera dig med BankID".

Legitimera dig med BankID 

Får du problem, kan du legitimera dig hos IT-support i Servicecenter. De finns på plats måndag-torsdag kl 10–14. Giltiga id-handlingar är till exempel pass, svenskt id-kort eller körkort (ej digitala). Har du inte möjlighet att skaffa Bankid, kontakta IT-support, se kontaktuppgifter nedan. 

Ny student vårterminen 2024?

Om du har verifierat ditt MiunID med EduID eller via Antagning.se, behöver du höja upp din säkerhet på ditt studentkonto. Gör det via BankID, se länken ovanför.

Vad händer om du inte höjer säkerheten?

Om du inte höjer din säkerhetsnivå innan den 4 december kommer du inte att kunna logga in i Ladok och inte heller komma åt dina studietjänster exempelvis registrera dig på tenta, kurs eller ta del av dina studieresultat. Du kommer att kunna logga in i Ladok så snart du har höjt nivån.

Till sidan om Ladok

Varför genomförs detta?

Kort och gott för att vi som universitet vara säkra på att rätt person använder studentkontot.

Mittuniversitetet är en del av federationen SWAMID (Swedish Academic Identity Federation) och behöver därför följa deras regler för hur konton hanteras. En av reglerna är säkerhetsnivåer på konton, det vill säga hur säkra vi är på vem som innehar ett studentkonto.

Ladok är först ut på Mittuniversitetet att kräva en högre säkerhetsnivå för inloggning men fler och fler system kommer kräva högre säkerhetsnivåer i framtiden.

Frågor?

Kontakta IT-Support: itsupport@miun.se eller 010-142 80 00


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2024-01-12