Prishöjning på utskrifter

Tis 28 nov. 2023 07:28

Mittuniversitetet kommer att fortsätta anpassningen av utskriftspriset för att möta ökade kostnader från leverantör och energianvändning.

Utskrifter

Rådande omvärldsläge har kraftigt ökat kostnader på papper och annat som ingår i leveransen av utskrifter från Mittuniversitetets leverantör vilket i sin tur lett till att universitetet behöver höja priserna för utskrifter till sina studenter och besökare. Prishöjningen har även berört universitetets egen personal där en höjning implementerats redan tidigare i år.  

Planerat genomförande av prishöjning till studenter och besökare kommer att gälla från och med 1 december 2023.

I samband med prishöjningen kommer även en kostnad för att skanna dokument att tillkomma. Idag är detta en kostnad för universitetet från leverantören som inte tidigare lagts över på studentutskrifter.

Inför prishöjningen kommer uppdaterade prislistor att finnas i biblioteken och i Servicecenter. 

Skapad av Peter Eriksson

Sidan uppdaterades 2023-11-28