Är man student under utredningstiden?

Spara favorit

Innan utredningen har avslutats, antingen genom ett beslut om avskrivning eller ett beslut om en konsekvens, är man fortfarande som vilken student som helst och får delta i undervisning, examinationer etc. 

Om anmälan har skett p.g.a. misstanke om vilseledande och det är oklart om en students prestation blir godkänd eller inte avvaktar läraren med att sätta betyg. Regeln om 15 arbetsdagar för rättning är då inte aktuell.