Hur går ett sammanträde i disciplinnämnden till rent praktiskt?

Spara favorit

Det skriftliga material som har samlats in under utredningstiden har i förväg skickats till disciplinnämndens ledamöter. Nämnden samlas en stund innan mötet för att kort gå igenom det material som finns och se om det finns några frågetecken kring materialet.

Studenten kommer in i rummet alternativt rings upp, detsamma för anmälaren. Efter en presentationsrunda av samtliga närvarande lämnas ordet till läraren för att kortfattat förklara varför den har anmält studenten. Nämnden och studenten kan sedan ställa frågor till anmälaren.

Efter detta är det studentens tur att göra eventuella tillägg till det skriftliga yttrandet och nämnden har möjlighet att ställa frågor till studenten.

Den lagfarna ledamoten står som en garant för rättssäkerhetsperspektivet i processen och denne har lång erfarenhet av att förhöra misstänkta och vittnen. Ibland kan det sätt som denne, och även nämnden i övrigt, ställer frågor på upplevas som ett ifrågasättande av den information som lämnas men detta är nödvändigt för att disciplinnämnden säkra upp processen.

Efter att alla frågor är besvarade kommer disciplinnämnden … Fylls på sedan