Överklaganden

Spara favorit

Beslut om avstängning eller varning kan överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Överklagandet ska vara skriftligt och ställs till Förvaltningsrätten i Härnösand men ges in till Mittuniversitetet, Universitetsledningens stab, i Sundsvall. Överklagandet ska ha kommit till Mittuniversitetet senast tre veckor efter att studenten fått veta innehållet i beslutet. I överklagandet ska den som överklagar beskriva vilket beslut som överklagas, anledningen till detta med de skäl som finns samt önskad ändring av beslutet.