Var finns reglerna?

Spara favorit

I 10 och 12 kapitlen i högskoleförordningen finns reglerna för disciplinärenden samt vad som går att överklaga. 

I diskrimineringslagen finns de grunden för trakasserier som kan utredas som disciplinärende.

I förvaltningslagen finns bl.a. rätten till tolk, översättning och att Mittuniversitetet är skyldigt att förklara vad som händer så att studenten förstår.           

I tryckfrihetsförordningen regleras bl.a. rätten att ta del av allmänna handlingar samt vad som är en allmän handling.