Vem vet att en student är avstängd?

Spara favorit

Universitetet informerar internt de som berörs av en avstängning; exempelvis anmälande lärare och studentens institutioner, biblioteket etc. Externt informerasCSN då det under tiden för avstängningen normalt sett inte finns någon rätt till studiemedel.

Om det rör trakasserier och/eller störning informeras ansvarig för fysisk säkerhet och ibland även polisen.

De handlingar som ett ärende består av är normalt sätt allmänna handlingar och kan begäras ut av exempelvis media.