Vilken hjälp kan en student få efter en avstängning med att planera sina studier?

Spara favorit

En student som kommer tillbaka efter en avstängning kan få studievägledning på vanligt sätt. Den har inte rätt till några extra examinationstillfällen, extra handledning eller liknande. Det är tänkt att konsekvensen ska vara kännbar och även en kortare avstängningstid kan få långtgående konsekvenser för den planerade progressionen.