Teams är ett verktyg för möten och samarbeten med andra via Internet. Alla studenter har åtkomst till Microsoft Teams med sitt MIUN-konto.

Teams
Filmklippet innehåller följande delar : 0:00 Intro, 0:22 Background, 0:38 Private chat, 3:08 Teams and channels, 6:58 Files, 10:00 Meetings, 15:27 Additional tips, 17:12 Wrap up