Samverkan Sundsvalls kommun

Det finns mycket att fundera på kring frågor som stress, prestation och mående när man studerar, inte minst när vi nu alla sitter på distans. Under en frågestund med Studenthälsan häromdagen fick vi många tips och råd. Här kan du ta del av dem.

Om Studenthälsan

Berätta om kostråden ni ger?

Mat är en viktig källa för god hälsa och prestation. Att hitta balansen av bra mat i relation till vem man är och hur aktiv man är som person är utgångsläge vid rådgivning vid livsstilsfrågor.

Hur jobbar ni med mindfulness?

På studenthälsan finns en utbildad mindfulnessinstruktör och vi brukar erbjuda prova på tillfällen varje termin. Man kan också kontakta oss för enskilda råd kring mindfulness.

Vad gör ni kring studenters hälsa?

Vi på studenthälsan erbjuder kurser, föreläsningar och individuella samtal relaterat till din studiesituation. Vi ger information, stöd och råd för att hjälpa dig i din livssituation och till förändring. Ambitionen är att hjälpa dig som student, även om d­en hjälpen ibland finns utanför studenthälsans verksamhet.

Vanliga studenthälsofrågor är psykisk ohälsa, stress, prestations- eller tentaångest, talrädsla, uppskjutande, oro/ångest, alkoholproblem, sömnsvårigheter, nedstämdhet eller livsstilsfrågor.

Vad för olika typer av hjälp och stöd man kan få?

Du kan få hjälp med: Rådgivning kring alkohol och droger, kost och motion, sexuell hälsa. Stresshantering, sömn och återhämtning. Stödsamtal vid sorg, kris och psykisk ohälsa. Hjälp att testa levnadsvanor. Funderingar kring självkänsla och krav på sig själv. Information om man blir sjuk, hälsosamtal. Mindfulness och talrädsla.

Kan jag få stöd från studenthälsan även under pandemin?

Du kan alltid vända dig till Studenthälsan för stöd. Vi finns för dig oavsett om du har frågor som är studierelaterade, om du är orolig för Corona eller funderar över livsfrågor i stort. Du kan träffa oss på campus eller kontakta oss via telefon eller Zoom. Studenthälsan genomför dock inga provtagningar eller andra medicinska åtgärder.

Tar ni bara emot fysiska besök?

Nej det går att ha samtal via telefon eller webb också. Du är dock välkommen på fysiska besök så länge du inte har några symptom och följer rekommendationerna från myndigheterna.

Kostar det någonting att besöka studenthälsan?

Nej, det är gratis för alla studenter vid Mittuniversitetet.

Hur gör jag för att boka tid hos kuratorn?

På webben hittar du kontaktuppgifter till studenthälsan och bokar gör du genom att kontakta den person du vill träffa

Om stress och krav

Om jag presterar bra mår jag bra?

Dina prestationer definierar inte vem du är och de kommer troligtvis att vara bortglömda inom ett par år. Våra prestationer tas ofta på för stort allvar. Dina resultat och prestationer i studierna spelar mindre roll för vårt välmående än vad vi ofta vill tro. Ibland måste vi också acceptera att vi känner oss nere eller att vi inte har presterat det vi hade ställt in oss på och att det är helt ok. 

Hur ska jag hantera alla krav som ställs på mig?

Universitetsstudier ställer höga krav på dig som student att själv styra dina studier och sätta upp gränser och avgöra vad som är tillräckligt. Det är därför viktigt att påminna dig själv om att du är på universitetet för att lära och du behöver inte veta allt eller förstå allt på en gång. Försök fokusera på vad som fungerar för dig istället för att jämföra dig med andra. Vi är alla olika och behöver olika saker för att må bra och lyckas med studierna.

Har ni några tips som kan minska stressen?

·       Försök hitta och håll fast vid goda rutiner.

·       Hur återhämtar du dig? Planera in tid för återhämtning genom att göra saker som du mår bra av. Försök att hitta balans mellan studier och fritid.

·       Ät regelbundet. Att få i sig tillräckligt med energi är viktigare än man tror. Hjärnan behöver energi för att vi ska orka koncentrera oss.

·       Prioritera sömn. Sömnen är viktig för återhämtning och för att bearbeta intryck.

·       Rör på dig minst 30 min per dag. Fysisk aktivitet har många positiva effekter.

·       Lägg fokus på vad du behöver och vill istället för att jämföra dig med andra.

·       Var snäll mot dig själv. Tänk på hur du skulle prata med och stötta en vän i samma situation.

·       Prova att i perioder lägga undan mobiltelefonen och stäng av notiser.

Är all stress farlig?

Nej stress är i grund och botten en naturlig reaktion i livet och den reaktionen i sig är inte farlig.  Syftet med stressreaktionen är att hjälpa oss hantera hotfulla eller utmanande situationer. Man brukar skilja på akut och långvarig stress. Det är när man är stressad under en längre tid och utan tid för återhämtning, som stressen kan vara skadligt och leda till negativa konsekvenser.

Om ångest

När behöver jag söka hjälp för ångest?

Ta hjälp av någon om din ångest hindrar dig från att göra sakers om är viktiga för dig eller om du känner att du behöver prata med någon om din ångest. Kontakt gärna studenthälsan om du behöver.

Vad beror ångest på?

Ångest kan bero på många saker ex om du har för mycket att göra, har för stora krav på dig själv eller oroar dig ofta för saker. Det kan också bero på att du är i kris eller varit utsatt för våld eller kränkningar. Det kan vara att du ångrar något du gjort eller inte gjort och mår dåligt över det eller att du har problem som du inte lösa såsom problem hemma eller i skolan. Du kan också ha utan att du vet varför.

Är ångest farligt?

Ångest är inte farligt men mycket obehagligt. Ångest syns oftast inte utanpå, därför tror många att de är ensamma om att få ångest. Men ångest är vanligt.

Övrigt

Måste man vara kristen för att prata med universitetsprästen ?

Nej, man kan prata med en präst oavsett ifall du är troende eller icke troende, bekännande eller icke bekännande. Oavsett religion eller icke religion. Samtal om livet är alltid viktigt.

Kommer det genomföras någon våga tala kurs i vår?

Ja, det kommer det men den kommer att vara på distans.

Varför är sömnen så viktig för vår hälsa?

Sömn är viktigt för att kroppen och hjärnan ska få vila, återhämtning samt bearbeta intryck. När du sover bra på natten klarar du lättare av stress och andra påfrestningar under dagen.

Varför pratas det så mycket om rutiner?

Det är viktigt att försöka behålla regelbundenhet i mat, sömn och fysisk aktivitet vilket kan vara svårare när studierna i stor utsträckning sker på distans och man inte lämnar hemmet i samma utsträckning. Rutiner gör att man bibehåller goda vanor och får saker gjorda istället för att skjuta upp de.

Alla andra verkar veta att de har valt rätt utbildning men jag har bara hakat på, hur vet jag vad som är ”rätt” för mig?

Det finns egentligen ingen ”rätt” utbildning, men det finns flera utbildningar som kan passa mer eller mindre bra för just dig. Har du funderat över vad som är viktigt för dig – att ha ett jobb som ger bra betalt eller som innebär frihet, eller att det är enkelt att få jobb? Hur är du som person -trivs du bra med att samarbete med andra eller med att arbeta mer på egen hand. Det blir i slutänden inte alltid som man har tänkt sig från början – men det kan bli bra ändå.

Är det bara jag som inte mår bra?

Alla människor unga som gamla har perioder som är lite tuffare eller när de inte mår bra. Då är det viktigt att prata om det. Du kan prata med vänner, familj och kompisar om hur du mår de vill inget hellre än att lyssna bara du frågar. Att hålla inne med sina känslor och tankar brukar ofta leda till att man mår sämre. Vänta inte för länge med att söka annat stöd om du har behov av det. Du kan till exempel kontakta oss på Studenthälsan, Universitetskyrkan, ta hjälp av en studievägledare eller andra på universitetet som finns här för dig.

Sidan uppdaterades 2023-07-13