Andra internationella möjligheter

Det finns även möjligheter till att plugga kortare perioder utomlands. Vi har också lärare och studenter från hela världen på campus. Du kan själv bli fadder åt en student från ett annat land.

Internationella studenter, G-huset, Östersund

Sidan uppdaterades 2022-03-10