Andra internationella möjligheter

Alla studenter har inte möjlighet att vara borta en hel termin på utlandsstudier, men det finns andra alternativ. Exempelvis kurser under en kortare period utomlands (ofta sommarkurser på 1-8 veckor), utlandspraktik, men också internationella aktiviteter på campus.

Kontakt

International Office

International Office

Sidan uppdaterades 2023-03-10