Det första steget i ansökan om utlandsstudier är att tala med den akademiska kontaktpersonen på din institution. Då får du råd om vilken termin och vilka utbytesplatser som är lämpliga för just din utbildning. Därefter fyller du i och skickar in din ansökan online.

Ansökan till utlandsstudier hösten 2020/våren 2021

Ansökan om utlanandstudier 2020/21 stängdes 24 februari. Ansökan om restplatser för våren 2021 öppnar i september. Kontakta den akademiska komtaktpersonen på din institution om möjligheten att göra en sen ansökan för hösten 2020.

Information om ansökan

Online ansökan fungerar endast med Firefox, Google Chrome, Safari, eller Internet Explorer 9.

Nya användare måste registrera sig och skapa ett nytt lösenord. Lösenordet behöver vara minst 8 tecken långt och innehålla både siffror och specialtecken. När ansökan är ifylld laddar man upp bilagorna och skickar in. 

Din elektroniska ansökan ska innehålla följande bilagor

1. Personligt brev

Det personliga brevet ska vara riktat till Miuns interna bedömare, vara1-2 sidor på engelska, beskriva vem du är och hur utlandsstudierna passar in i din utbildning och framtida karriär.

Brevet ska innehålla följande uppgifter:

  • Personlig information (vem du är, tidigare studier, erfarenheter)
  • Syfte med utlandsstudier och hur det kommer att påverka dig och dina framtida studier/karriär. Motivering till valt ämne och universitet ska också ingå.
  • Hur du kan bidra till att fler studenter reser utomlands för studier.
  • Sökande till universitet i Australien, USA, och Kanada ska inkludera en lista med preliminära kursval och länkar till dessa. Se respektive hemsida för kursutbud. Ta med minst 6 kurser. Om utbud inte finns för kommande läsår, titta på kursutbud för nuvarande läsår. Titta på innevarande års kurser för höstterminen om du planerar söka för nästa höst, och vårterminens kurser om du planerar söka inför nästa vår.

Brevet kan vara på svenska om du skall åka till ett lärosäte där man använder ett nordiskt språk som undervisningsspråk. Spara brevet som pdf på din dator.

North2North:

Information om det personliga brevets innehåll för North2North programmet finner du här. Observera deadline för studier läsåret 2020/2021 var den 15 januari 2020.

2. Studieintyg

Utdrag från ladok på engelska som visar hittills avklarade kurser. Du kan själv skriva ut det från studentportalen eller hämta från Service center. Spara intyget som pdf på din dator. Om du har intyg från flera universitet beöver de skannas ihop i en pdf fil.

3. Intyg på språkfärdigheter (kan bifogas i senare skede)

Behövs inte för studier inom Europa om du läser på engelska men krävs i vissa fall om du ska läsa på exempelvis tyska, franska eller spanska. Partneruniversitet i Australien samt vissa amerikanska partneruniversitet kräver TOEFL-test eller liknande intyg över kunskaper i engelska (med vissa undantag, exempelvis om man tidigare studerat i engelskspråkigt land eller har gymnsiebetyg i engelska enl. GY11 Engelska 6 minst betyg E, högst 5 år gammalt). 

4. Övriga intyg

Intyg över eventuella engagemang inom Studentkårens internationella utskott eller engagemang som studentambassadör. Detta ger extra meritvärde till din ansökan.

Besked och svarskrav

Besked om nominering till utbytesplats skickas via e-post cirka 2 veckor efter sista ansökningsdag. Du som tackar ja blir kontaktad med mer information. Ett uteblivet svar tolkas som ett nej.

Redo att söka?

LÄNK TILL ONLINE ANSÖKAN (deadline 24/2)

Stipendium

Information om stipendium
 

Kontakt

Om du har generella frågor om utlandsstudier eller ansökningsprocessen är du välkommen att höra av dig till Maria Fredlund eller till Emma McKeogh på International Relations Office.