Det första steget i ansökan om utlandsstudier är att tala med den akademiska kontaktpersonen på din institution. Då får du råd om vilken termin och vilka utbytesplatser som är lämpliga för just din utbildning.

Utlandsstudier 2022/2023

Ansökningsomgången för utlandsstudier höstterminen 2022 och/eller vårterminen 2023 öppnar i december, 2021. 

Information om ansökan 

Ansökan består av två delar som görs i systemet Mobility-Online. Den första delen är en online registrering där du fyller i dina personuppgifter, information om dina nuvarande studier, vilken termin och vilket ämnesområde du planerar att studera utomlands, och 1-3 partneruniversitet i den ordning som du prioriterar.

Efter att detta skickats in online får du en epost med en länk att följa för att ladda upp dina personliga dokument i systemet Mobility-Online.

Följande dokument laddas upp:

1. Personligt brev

Det personliga brevet ska vara riktat till Miuns interna bedömare, vara 1-2 sidor på engelska, beskriva vem du är och hur utlandsstudierna passar in i din utbildning och framtida karriär.

Brevet ska innehålla följande uppgifter:

  • Personlig information (vem du är, tidigare studier, erfarenheter)
  • Syfte med utlandsstudier och hur det kommer att påverka dig och dina framtida studier/karriär. Motivering till valt ämne och universitet ska också ingå.
  • Hur du kan bidra till att fler studenter reser utomlands för studier.
  • Sökande till universitet i Australien, USA, och Kanada ska inkludera en lista med preliminära kursval och länkar till dessa. Se respektive hemsida för kursutbud. Ta med minst 6 kurser. Om utbud inte finns för kommande läsår, titta på kursutbud för nuvarande läsår. Titta på innevarande års kurser för höstterminen om du planerar söka för nästa höst, och vårterminens kurser om du planerar söka inför nästa vår.

Brevet kan vara på svenska om du skall åka till ett lärosäte där man använder ett nordiskt språk som undervisningsspråk. Skicka brevet som pdf.

2. Studieintyg

Utdrag från ladok på engelska som visar hittills avklarade kurser. Du kan själv ladda ner det från studentportalen. Spara intyget som pdf på din dator. Om du har intyg från flera universitet beöver de skannas ihop till en pdf-fil.

3. Intyg på språkfärdigheter (kan laddas upp senare)

Intyg på språkkunskaper behövs inte för studier inom Europa om du läser på engelska men krävs i vissa fall om du ska läsa på exempelvis tyska, franska eller spanska. Partneruniversitet i Australien samt vissa amerikanska partneruniversitet kräver TOEFL-test eller liknande intyg över kunskaper i engelska (med vissa undantag, exempelvis om man tidigare studerat i engelskspråkigt land eller har gymnsiebetyg i engelska enl. GY11 Engelska 6 minst betyg E, högst 5 år gammalt). Dessa intyg kan bifogas i ett senare skede.

4. Övriga intyg

Intyg över eventuella engagemang inom Studentkårens internationella utskott eller engagemang som studentambassadör. Detta ger extra meritvärde till din ansökan.

Besked och svarskrav

När din ansökan är komplett får du ett bekräftelse-mail. Endast kompletta ansökningar tas med i ansökningsomgången. Besked om nominering till utbytesplats skickas via e-post cirka 2 veckor efter sista ansökningsdag. Du som tackar ja blir kontaktad med mer information. Ett uteblivet svar tolkas som ett nej. 

Redo att söka?

Länk till online ansökan i Mobility-Online publiceras i December, 2021.

I första delan av ansökan fyller du i 1-3 partneruniversitet i den ordning som du prioriterar. Innan du söker, försäkra dig om att dina val har kurser som fungerar i din utbildning och kommer att kunna tillgodoräknas.

 

Förbehåll med anledning av Covid-19 pandemin för studenter som tilldelats utbytesplats

Mittuniversitetet kan med stöd av 37§ första punkten förvaltningslagen komma att återkalla beslut att tilldela utbytesplats om universitetet bedömer att det är nödvändigt till följd av utvecklingen av Covid-19 pandemin. 

Kontakt

Om du har generella frågor om utlandsstudier eller ansökningsprocessen är du välkommen att höra av dig till International Relations Office.

 

Information om stipendium