Planerar du att studera eller praktisera inom Europa/EES finns stipendium från EU:s stipendieprogram Erasmus+ att söka. För studier och praktik utanför Europa finns möjlighet till stipendium inom särskilda nätverk, utbytesprogram, eller stiftelser.

CSN
Du kan söka studiemedel för utlandsstudier via CSN. Du kan även söka extra studielån för resekostnader, försäkringar och eventuella terminsavgifter. CSN information om studiemedel vid utlandsstudier.

Erasmus+ stipendium för studier eller praktik
Om du fått en plats som utbytesstudent på ett värduniversitet inom Europa/EES kan du söka EU:s Erasmus+ stipendium. Inom Erasmus+ finns även extra bidrag att söka för studenter med funktionsnedsättning för att täcka de merkostnader som kan uppstå i samband med utlandsvistelsen. Extra bidrag att söka finns även för studenter som åker på utbyte med barn. För mer information, läs vidare på Erasmusstipendium för studier. 

Om du inom ramen för dina studier vid Mittuniversitetet ska göra praktik eller examensarbete inom Europa/EES kan du ansöka om Erasmusstipendium för praktik.

Kammarkollegiets försäkring Student UT samt erbjudande om språkkurs ingår också i Erasmus+ stipendium.

Erasmusstipendium till Storbritannien kan beviljas för utbyten som äger rum innan sista maj 2022. Information om Erasmus+ och Brexit.

Tågstipendium för Erasmus+
Om du väljer att resa med tåg istället för flyg till din studie- eller praktikort inom Erasmus+ kan du ansöka om ett resestipendium om 190 EUR (ca 2000 SEK). Stipendiet kan användas till antingen en enkel tågbiljett eller som delbetalning för ett tågluffarkort. Om du väljer att tågluffa till din destination och stanna i andra länder efter vägen, tänk på du behöver se till att vara försäkrad. Försäkringen Student UT gäller endast i studie/praktiklandet och en så direkt resa dit som möjligt. 

Vid eventuell konkurrens om medel sker lottning.

Kontakta International Relations Office för mer information.

Nordplus
Inom Norden finns samarbeten med möjlighet att söka utbytesplatser och stipendium. Journalistutbildningen på avdelningen Media & Kommunikationsvetenskap (MKV) deltar till exempel i Nordplusnätverket Nordisk Journalistutbildning. Liknande samarbeten finns även vid Sjuksköterskeutbildningen på Avdelningen för Omvårdnad (OMV) och vid Avdelningen för Utbildningsvetenskap (UTV).

North2North
North2North är ett nätverk av universitet belägna kring polcirkeln med möjlighet till studieavgiftsfria utbytesplatser och stipendium. I nätverket ingår flera universitet i Ryssland, Island, Norge, Danmark, Färöarna, och Finland, och de nordliga delarna av USA och Kanada. Utbytesplatser inom nätverket North2North innefattar både avgiftsfri studieplats och ett stipendium. Läs mer om de särskilda kriterierna för North2North.

Minor Field Study (MFS)
Ska du göra ditt examensarbete eller skriva din C eller D-uppsats i ett utvecklingsland? Då kan du ansöka om Minor Field Study (MFS) stipendiet.

Studenternas Stipendiestiftelse
Mittuniversitetet har en egen stiftelse vid namn Studenternas Stipendiestiftelse. Stiftare till denna är Studentkårerna vid Mittuniversitetet. Syftet är att främja utbildning och forskning inom regionen, och härifrån kan även du som ska studera utomlands ansöka om stipendium. Kontakta Studentkåren för mer information.

Övriga stipendium