I denna checklista finns de steg som du som student behöver gå igenom innan, under, och efter utlandsstudierna. Var också noga med att läsa igenom information om ansökan och deadlines som du får från värduniversitetet.

1. Inför dina utlandsstudier

Ansökan till värduniversitetet

Efter att du tackat ja till utbytesplats

Om du blir nominerad och tackar ja till en utbytesplats är nästa steg att skicka in ansökningshandlingar till värduniversitetet.

Efter att du tackat ja till din nominering skickar Mittuniversitetes nomineringen vidare till värduniversitetet, som i sin tur kontaktar dig med information om hur du ansöker till dem som utbytesstudent. Olika värduniversitet har olika tillvägagångssätt; men de flesta har en online ansökan. I vissa fall behöver bilagot som kopia på ID, EU försäkringskortet, CV, eller ett personal statement laddas upp. 

Värduniversitetet tillhandahåller också information om ansökan om boende, välkomstdagar och liknande. Läs igenom all information som du får från värduniversitetet noga så att du inte missar någon deadline. 

När du fått ditt antagningsbesked från värduniversitetet laddar du upp det i ditt MobilityOnline konto.

Ungefärliga tider för ansökan till värduniversitetet

Utbytesstudier höstterminen

Mittuniversitetet nominerar till partneruniversitetet: mars-juni beroende partneruniversitet

Ansökan till värduniversitetet: mitten på april fram till juli, beroende på partneruniversitet.

 

Utbytesstudier vårterminen

Mittuniversitetet nominerar till partneruniversitetet: september-november, beroende partneruniversitet

Ansökan till värduniversitetet: mitten på oktober - december, beroende på partneruniversitet.

 

Kursval

Kursval görs i samråd med den institution där du studerar. Beroende på ditt val av värduniversitet kan du själv behöva leta lämpliga kurser och kursbeskrivningar. Stäm av kurserna med din institution genom att tillhandahålla kursbeskrivningarna. Så snart du vet vilka kurser som du ska läsa fyller du i Learning Agreement som är ditt förhandsbesked på att kurserna kan tillgodoräknas i din examen. Läs vidare under rubriken Learning Agreement.

Learning agreement

I denna sektion är det viktigt att du uppmärksammar de olika versionerna av Learning Agreement. Learning Agreement för studier inom Erasmus+  eller Learning Agreement för studier utanför Europa/Erasmus+. Kontrollera att du fyller i rätt version.

Learning Agreement innehåller förutom kontaktinformation också namn på alla kurser som planeras läsa utomlands, och hur de planeras att tillgodoräknas på hemlärosätet. Exempelvis valbar termin 30 hp, eller ämne och nivå (tex Företagsekonomi B, 30 hp). Dokumentet signeras av studenten och kontaktpersoner på båda lärosäten. Vid Mittuniversitetet är det oftast programansvarig eller ämnesansvarig som är rätt person att signera. Vid mottagande lärosäte kan det vara International Office eller en akademisk kontaktperson. När dokumentet är ifyllt och undertecknat av alla tre parter är det en preliminär överenskommelse på att kurserna du läser utomlands kan tillgodoräknas mot din examen, förusatt att överenskommelsen följs. Färdigställt Learning Agreement med alla signaturer är ett krav för att kunna beviljas Erasmus+ stipendium. Skannade/digitala underskrifter är godkänt. 

Studier inom Erasmus+

Digitalt Learning Agreement kan färdigställas med alla signaturer i inloggat läge i MobilityOnline. I en övergångsperiod går det också bra att använda word-mallen i stället och skicka via epost.

Klicka här för att komma till mallen för Learning Agreement inom Erasmus+ (word)

Se till att ändra i mallen så att det står rätt läsår. Det går bra att ta bort eller lägga till rader i tabellerna vid behov. Det färdiga dokumentet med alla signaturer skickas via epost till outgoingstudents@miun.se

 

Studier utanför Europa/Erasmus+

När du gjort dina kursval för heltidsstudier fyller du i blanketten Learning Agreement. Denna blankett ska vara ifylld och undertecknad av ansvarig vid Mittuniversitetet innan avresa (oftast programansvarig eller ämnesansvarig). När dokumentet är ifyllt och undertecknat av alla tre parter är det en preliminär överenskommelse att kurserna du läser utomlands kan tillgodoräknas mot din examen, förutsatt att överenskommelsen följs. Dokumentet ska vara helt färdigställt, med alla signaturer, innan du reser. 

Det färdiga dokumentet skickas via epost till outgoingstudents@miun.se

Klicka här för att komma till mallen för Learning Agreement för studier utanför Europa.

Erasmus+ stipendium för studier

Om du fått en plats som utbytesstudent på ett värduniversitet inom Europa/EES ansöker du om EU:s Erasmus+ stipendium. Ansökningsformuläret fylls i av dig (sida 1) och signeras av dig och kontakt på din instituton (oftast programansvarig) på sida 5 innan den laddas upp i ditt MobilityOnline konto. Din utbytestermin behöver vara på heltid under minst 60 dagar hos ett Erasmus+ partneruniversitet.

Utbetalningen av Erasmus+stipendiet sker i två utbetalningar. Den första utbetalningen på 70% görs när du har antagits till värdlärosätet och färdigställt:

1. Antagningsbesked från värduniversitetet som laddas upp i MobilityOnline

2. Stipendieavtal /Grant Agreement som laddas upp i MobilityOnline

3. Learning Agreement


Den andra utbetalningen görs mot slutet eller strax efter ditt utbyte när du har färdigställt:


1. Confirmation of Arrival and departure- ska skrivas under av ditt värdlärosäte när ditt utbyte avslutas. Det bekräftar ditt exakta slutdatum. Laddas upp i MobilityOnline.

2. Utvärdering. Denna genereras från EU-kommissionen databas och skickas automatiskt till dig när slutdatum för din utbytestermin har passerat.

 

Erasmus+ Green Travel: Om du väljer att resa miljövänligt till din Erasmus+ studiedestination kan du få extra stipendium. Kontakta International Relations Office för mer information.

Klicka här för att komma till formulären för Erasmus+ stipendium på vår webbplats

 

Språktest för utbytesstudier

Språktest

Sökande till partneruniversitet i Kanada och USA behöver ofta göra språktest i engelska som del av ansökningsprocessen. Det är studentens ansvar att boka och bekosta språktest. Ett vanligt språktest är TOEFL ibt Home edition som kan genomföras hemifrån. Klicka här för mer information om TOEFL.

Ett annat vanligt internationellt erkänt språktest är IELTS.

Erasmus+ språkbedömning

Alla studenter som deltar i utbyte inom Erasmus+  ska genomföra ett webb-baserat språktest innan utresa och efter hemkomst. Testet heter Erasmus+ Online Language Support (OLS), tar cirka 30-40 minuter att genomföra och är en bedömning som jämför studenters språkkunskaper innan och efter Erasmusperioden. Resultaten delas inte med värduniversitetet utan är endast för EU-kommissionens egen utvärdering och för studentens kännedom. För den som vill finns sedan möjlighet att gå en webb-baserad språkkurs kostnadsfritt.

OLS finns på plattformen EU Academy.

  • Testet genomförs i det huvudsakliga språket för utbytet.
  • Gör testet före ifyllnad av Learning Agreement, eftersom resultatet ska fyllas i där.
  • Det finns möjlighet att gå kurser i fler än ett språk.

Klicka här för att komma till språktesten i EU Academy

Klicka här för information om hur man skapar sitt konto och kommer igång på EU Academy

 

Registrering av utlandsstudier

Du behöver vara registrerad på Mittuniversitetet under din utlandsperiod. Bland annat av försäkringsskäl och för att kunna få studiemedel. Skicka ditt antagningsbesked från värduniversitetet till International Relations Office så registreras du av International Relations Office 2-3 dagar innan terminsstart. Du kan söka studiemedel trots att du ännu inte är registrerad. Blanketten Intyg om deltagande i utlandsstudier kan skickas till CSN så snart du har fått ditt antagningsbesked från värduniversitetet. 

CSN och studiemedel

Precis som för studier i Sverige måste du ansöka om studiemedel för din utbytestermin/år. Du ansvarar själv för att din studiemedelsansökan och kompletterande dokument når CSN i tid.

CSN kan via Ladok se att du är utbytesstudent. Du behöver därför inte fylla en specifik blankett till CSN gällande ditt utbyte. 

Om du bara ska åka på utbyte under höstterminen, bör du samtidigt söka studiemedel även för vårterminens studier i Sverige. Du kan då beviljas lån och bidrag för hela läsåret vid samma tillfälle, trots att dina betyg från värdlärosätet kommer in efter vårterminens start. 

Klicka här för att komma till CSNs webbplats med mer information om studiemedel utomlands

Försäkring

Beroende på var du ska åka så behövs olika typer av försäkringar. Se över din hemförsäkring och se vad den täcker. Överväg sedan om du behöver ett komplement.

EU-kortet
Beställ ett europeiskt sjukförsäkringskort hos Försäkringskassan om du reser inom EU/EES. Det ger dig rätt till nödvändig sjukvård i det land du studerar.

Beställ Försäkringskassan EU-kort

Student-UT försäkring
Alla utresande studenter som studerar eller praktiserar utomlands inom ramen för sitt program (registrerade i ladok under utlandsperioden) är försäkrade via Kammarkollegiets försäkring Student UT. Du får ett försäkringskort som gäller under studie/praktiktperioden samt två veckor före och efter. Du hämtar kortet hos International Relations Office, hus U plan 2 campus Östersund, och Grönborg vid campus Sundsvall.

Vi rekommenderar även att ladda ner appen "Kammarkollegiet på resan."

Observera att vid de flesta universitet i USA och Kanada är det obligatoriskt för utbytesstudenter att köpa värduniversitetets försäkring, oavsett om man har med sig egen försäkring hemifrån. 

Försäkringsvillkor för Kammarkollegiet STUDENT UT

Visum och uppehållstillstånd

Det är studentens ansvar att i god tid ta reda på om du behöver visum och att läsa på och ta kontakt med ambassad eller konsulat för information om hur ansökan går till. Regler och kostnader varierar beroende på land och typ av visum.

 

Klicka här för att komma till lista på utländska ambassader och konsulat i Sverige

Erasmus student charter

För att få Erasmus+ stipendiet förbinder du dig att följa de villkor som ställts upp för Erasmus+ studenter. Dkan läsa om detta i Erasmus Student Charter, som  beskriver rättigheter och skyldigheter, som inbegriper både dig som student och värduniversitetet.

Klicka här för att komma till Erasmus Student Charter (PDF).

2. Under dina utlandsstudier

Confirmation of studies abroad

Vi vill veta att du tryggt och säkert kommit fram till ditt värduniversitet, och vi behöver även få bekräftelse på de faktiska datumen för din studieperiod.

Blanketten "Confirmation of studies abroad" laddas upp i ditt konto i Mobility Online, 2 veckor efter ankomst och innan hemresa, så snart du vet datumet för din sista dag på plats på värduniversitetet. 

Klicka här för att ladda ner blanketten "Confirmation of studies abroad" (PDF)

Ändring av kursval

Kontakta din akademiska kontaktperson vid institutionen om du behöver byta en kurs, ändra ditt Learning Agreement eller avbryta en kurs under dina utbytesstudier. 

Uppdatera sedan ditt Online Learning Agreement (OLA) om du studerar utomlands inom Erasmus+, eller fyll i delen During the mobility/Changes to Learning Agreement om du använt pappersversionen.Skicka det till kontaktpersonen på din institution och till International Relations Office.

Klicka här för att ladda ner pappersversionen "Changes to LA" 

Reserapport

Skriv en reserapport där du berättar om dina förberedelser och erfarenheter under utlandsstudierna. Du väljer själv om din rapport ska vara tillgänglig för andra studenter. Spara ner och skicka in din reserapport till outgoingstudents@miun.se

Fyll i reserapporten

Du kan också välja att spela in en kort "selfie" filmsnutt (kring 1 minut) med din mobil exempelvis med campus i bakgrunden där du säger en hälsning och några ord från den plats du befinner dig.

 

Avbrott

Meddela värduniversitetet och International Relations Office på Mittuniversitetet omgående om du behöver avbryta dina utlandsstudier. 

3. Efter dina utlandsstudier

Tillgodoräknande

Du ansöker själv om tillgodoräknande efter att du fått dina betyg från värduniversitetet. Beställ ett officiellt betygsutdrag från värduniversitetet innan hemresa och se till att du har tillgång till kursplanerna (på papper eller digitalt).

Du ansöker till Examensenheten genom att fylla i Ansökan om Tillgodoräknande online. Learning agreement, kursplaner, och betygsutdraget behöver bifogas. Information finner du på sidan om tillgodoräknande

Om du inte fått ditt officiella betyg innan nästa termin startar vid MIUN eller om du inte hunnit få dina kurser tillgodoräknade innan nästa termin startar vid MIUN, kontakta programansvarig och akademiska kontaktpersonen på din institution i god tid för att lösa eventuella frågor kring registrering till nästa termins kurser.

Rapportering för Erasmusstipendiater

Checklista efter utbytet:

1.  Ladda upp det komplett ifyllda och signerade Confirmation of departure i ditt MobilityOnline konto. Datumen ska vara de faktiska datumen på plats på värduniversitetet.

2. Besvara Erasmus Participant Survey. Länk till rapporten skickas till din e-post. 

3. Gör OLS språkbedömning. Länk till bedömningen skickas till din e-post.

När dessa tre steg är gjorda får du de återstående 30% av Erasmusstipendiet.

 

4. Ansök om tillgodoräknande. Klicka här för att komma till information om tillgodoräknande.

 

Dela med dig av dina erfarenheter

Studenter som studerat utomlands kommer att få tillfälle att delta vid exempelvis informationspass till andra studenter, och/eller informationspass om hur man kan framhäva sin utlandsperiod i sitt framtida yrkesliv. Du kommer att få inbjudan om att delta.

Kontakt

International Relations Office

International Relations Office

Sidan uppdaterades 2024-02-29