Erasmus+ praktik är en möjlighet att få arbetslivserfarenhet utomlands. Praktiken ska ha relevans för din utbildning och du ansvarar själv för att hitta en praktikplats som sedan måste godkännas av institutionen där du studerar.

Ansökan:
Ansökningar tas emot löpande och ansökningar beviljas så länge det finns medel kvar. Ansökan om stipendium för Erasmus+ praktik görs när du ordnat en godkänd praktikplats och innan praktiken påbörjats. Det är därför en bra idé att i ett tidigt skede ha en dialog med programansvarig eftersom att din praktikplats måste godkännas av din institution innan du kan ansöka om praktikstipendium. Vänligen notera att stipendium kan inte beviljas i efterhand. Studenten skickar in komplett ansökan i god tid innan, helst 4 veckor innan praktiken ska genomföras.

Du ansöker genom att fylla i nedanstående dokument, skanna och skicka till Lilja Persson, International Relations Office, via epost och namnge mejlet ”Ansökan Erasmus+ stipendium för traineeship"

1. Learning Agreement for Traineeships
Detta är själva kontraktet mellan studenten, praktikplatsen och Mittuniversitetet. Detta fylls i på dator och  signeras sedan av av dig,  praktik/ programansvarig och kontaktpersonen på praktikplatsen.  Skannade eller elektroniska underskrifter går bra. Notera att om du ansöker om praktik inom ramen för en uppsats/examensarbete, då ska signatur rörande ”Responsible person at the Sending Institution”  vara din uppsatshandledare vid Mittuniversitetet.  Du fyller i punkt 1 under Table B i ditt Learning Agreement. Efter signering sparar du dokumentet som PDF.

2. Grant Agreement för ansökan om Erasmus+ praktikstipendium
Detta dokument fylls i av dig, skrivs ut, och undertecknas av dig samt kurs/programansvarig

3. Registreringsintyg från Ladok
Via studentwebben kan du hämta ditt registreringsintyg, som visar att du är heltidsstudent vid ansökningstillfället. Ladda ner detta och bifoga i samband med att du skickar in din ansökan. 

Kontakt
Om du har frågor kring ansökningsprocessen eller övriga praktikrelaterade frågor är du välkommen att kontakta Lilja Persson, International Relations Office.