Är du intresserad av att förlägga en praktikperiod utomlands? Eller vill du göra uppsatsarbete eller avhandlingsförberedande aktivitet? Allt detta kan göras inom ramen för Erasmus+ praktik.

Dator

Kontakt

International Office

International Office

Sidan uppdaterades 2023-11-27