Mittuniversitetet samarbetar med ett stort antal universitet och högskolor utomlands. Med vissa lärosäten sluts utbytesavtal som gör att du som student kan vistas en tid vid ett värduniversitet någonstans i världen.

Sidan uppdaterades 2022-03-10