Mittuniversitetet samarbetar med ett stort antal universitet och högskolor utomlands. Med vissa lärosäten sluts särskilda utbytesavtal som gör att du som student kan vistas en 1-2 terminer vid ett av värduniversitet någonstans i världen som utbytesstudent.

Mittuniversitetet har samlat alla värduniversitet i databasen Mobility-Online där du kan söka information om utbytesavtal utifrån bland annat ämne. De ämnen som finns i din utbildning styr vilka värduniversitet du kan söka. Bland valbara universitetet rekommenderas vissa framför andra. Det som avgör är hur utbildningen är upplagd vid värduniversitetet och hur väl den överensstämmer med upplägget och innehållet i din utbildning på Mittuniversitetet.

Sök i databasen Mobility-Online. Klicka först på Agreements innan du börjar filtrera, för att enklast se vilka avtal som finns för respektive ämne.

Nordlys-Erasmus+

Utöver Miuns utbytesavtal (som du finner i databasen ovan) ingår universitetet även i nätverket Nordlys. Inom detta nätverk finns möjligheter till utbytesplats på över 30 olika lärosäten inom Norden (Island, Norge, Finland, Danmark). Är du intresserad av ett utbyte till något av universiteten inom nätverket, kontakta International Relations Office för information om hur man söker.

North2North

Miun ingår även i nätverket North2North som består av universitet belägna kring polcirkeln. I nätverket ingår flera universitet i Ryssland, Island, Norge, Danmark, Färöarna, och Finland, och de nordliga delarna av USA och Kanada. Utbytesplatser inom nätverket North2North innefattar både avgiftsfri studieplats och ett stipendium. Läs mer om de särskilda kriterierna och vilka universitet som ingår i North2North.