Vad är en övningsskola och vad blir viktigt för en väl fungerande praktik vid en övningsskola? Här beskrivs och problematiseras övningsskolor utifrån ett historiskt och nutida perspektiv.

Kontakt

Maria Styf

Universitetslektor

010-142 87 34