Ämneslärarprogrammet startade höstterminen 2016. Programmet ges reguljärt på campus Sundsvall. De ämnen som för närvarande ges är engelska, historia, samhällskunskap och svenska.

Studenten väljer ett huvudämne och ett andra ämne. Programmet inleds med två ämnesterminer och därefter kommer en termin med utbildningsvetenskap och verksamhetsförlagd utbildning (vfu). Den verksamhetsförlagda utbildningen ligger i termin 3, 6 och 9. 

Här kan du läsa mer om ämneslärarprogrammet