Ansökan om antagning till senare del av program VT2021

Om du har tidigare akademiska studier och vill slutföra dina studier inom något av Mittuniversitetets utbildningsprogram kan det finnas möjlighet att bli antagen till senare del av program. Ansökan görs som tidigast från och med termin två.

MI7A5022.jpg

För nedanstående program kan du inte ansöka om en plats på senare del av program:

  • Psykologprogrammet, Östersund, Normal
  • Personal- och arbetslivsprogrammet, Östersund, Normal
  • Socionomutbildning, Östersund, Normal
  • Masterprogram i psykologi med inriktning mot emotion, Östersund, Distans
  • Magisterprogram i kvalitets- och ledarskapsutveckling, Östersund, Distans
  • Byggingenjör Hållbart byggande, Östersund, Normal
  • Byggingenjör Hållbart byggande, Östersund, Distans

Om du på bilagan anger något av de ovan listade programmen kommer ansökan att avvisas utan prövning.

Ansökan till senare del av program görs i tre steg:

  1. Anmäl dig på antagning.se till den gemensamma anmälningskoden. Klicka på denna länk för att komma direkt till ansökan. Ansök till senare del av program

  2. Fyll i och ladda upp den obligatoriska bilagan (se länk nedan) på vilken du anger vilket/vilka program du vill söka till. Bilaga antagning till senare del.pdf

  3. Ladda upp kursplaner för de kurser du vill åberopa som grund för behörighet till termin 2/senare. 

Du kan ange två program på bilagan. Tänk på att endast det program med högst prioritering på blanketten kommer att prövas om du fyllt din anmälan på antagning.se till maxgränsen (tolv alternativ).

Om du laddar upp fler än en bilaga beaktas endast den senast uppladdade.

Tidplan för antagningsbesked, svarskrav mm. finns på antagning.se för aktuell antagningsomgång.

 

Anmälningsperioder

Öppen för anmälan i tid
Höstterminer:      15 mars - 15 april*

Vårterminer:        15 sept. - 15 okt.*

* om 15 april/15 okt. infaller på en lördag eller en helgdag flyttas sista ansökningsdag till närmast därpå följande vardag.

 

Öppen för sen anmälan
Höstterminer:       16 april - 15 maj och          1 aug. - 14 sept.

Vårterminer:         16 okt. - 5 nov. och            1 jan. - 14 mars

Sen anmälan efter 14 september (HT)/14 mars (VT), dvs. när nästkommande antagningsomgång öppnar för anmälan i tid, är inte möjlig.