Ansökan om antagning till senare del av program

Om du har tidigare akademiska studier och vill slutföra dina studier inom något av Mittuniversitetets utbildningsprogram kan det finnas möjlighet att bli antagen till senare del av program. Ansökan görs normalt som tidigast från och med termin två.

MI7A5022.jpg

Nytt sätt att ansöka fr.o.m. antagning till HT2020

Ansökan om antagning till senare del av program med studiestart höstterminen 2020 kommer att göras via antagning.se. Mer information om detta kommer att läggas ut på denna sida i mitten av mars 2020 i samband med att anmälan öppnar.

Vill du ansöka till senare del av program med studiestart vårterminen 2020 ska du mejla antagningen@miun.se  för att få hjälp med ansökan. Skriv "Ansökan till senare del av program VT2020" i ämnesfältet.