Ansökan om antagning till senare del av program

Om du har tidigare akademiska studier och vill slutföra dina studier inom något av Mittuniversitetets utbildningsprogram kan det finnas möjlighet att bli antagen till senare del av program. Ansökan görs normalt som tidigast från och med termin två.

MI7A5022.jpg

För att få detta prövat måste du ansöka om en plats på senare del av utbildningsprogram. Detta gör du genom att fylla i blankett för ansökan om antagning till senare del av program och skicka den till den adress som anges på blanketten.

När du skickat in ansökan så prövas först (av Antagningsfunktionen) att du uppfyller grundläggande behörighet samt eventuell särskild behörighet som gäller för termin ett av utbildningen. Därefter (om du uppfyller grundläggande och särskild behörighet) skickas ansökan vidare till berörd avdelning för prövning av tröskelkrav, om det finns lediga platser på den aktuella terminen mm.

Observera att det inte går att ge besked i förväg om behörighet och huruvida du kan erbjudas en plats på utbildningen. Det går heller inte att säga när besked kan lämnas. Antagningsbesked skickas till den sökande per post efter att ansökan har prövats.