Internship för blivande civilingenjörer

Mittuniversitetets Internship ger dig en kickstart på din karriär. Du skapar värdefulla kontakter och bygger relationer bland såväl deltagande studenter som uppdragsgivare. Tillsammans formar ni ett starkt nätverk som brinner för att hitta lösningar på framtidens samhällsutmaningar.

Studenter på kommunikations- och PR-programmet

För drivna civilingenjörsstudenter som läser i årskurs 3 och årskurs 4 finns nu möjlighet att delta i Mittuniversitetets Internhip 2021. Som deltagare i vårt internship arbetar du på uppdrag av ett företag eller en myndighet för att hitta lösningar på skarpa uppdrag. På så sätt får du chansen att både glänsa med dina kunskaper och göra en verklig skillnad. Till de flesta uppdrag kan två studenter antas.

Mittuniversitetets Internship har placering i Sundsvall, Timrå och Örnsköldsvik. Parallellt med uppdraget läser du en sommarkurs som vässar din kompetens inom Design Thinking på 7,5 hp. Under ca åtta veckor får du ny kunskap och möjlighet att praktiskt omsätta den i verkligheten. Du skapar dessutom viktiga kontakter med såväl andra studenter som de uppdragsgivare som söker framtidens ledare, specialister och problemlösare. Inte minst får du erfarenheter som kan ge dig en skjuts i karriären.

Antagningen utgår från:

  • Studieresultat
  • Intervjuer och matchning med företag/organisationers önskemål

Du får lön under din tid hos uppdragsgivaren. Är du i behov av boende under perioden så hjälper vi självklart till med kontakter.

Mittuniversitetets Internship går under perioden juni - augusti

Sökbara uppdrag 2021

 

Läsa mer om kursen i Design thinking här

Sista ansökningsdag är 14 februari 2021

I ansökan kan du ladda upp personligt brev till samtliga tre uppdrag som du är intresserad av. Dessa kommer att skickas till uppdragsgivarna vid en eventuell intervju.

Gör din anmälan här:

Filuppladdning
Jag godkänner att mina kontaktuppgifter sparas så att jag kan få information om Mittuniveristetets Internship 2021:

Internship Bolagsverket

Internship Kubal

Kontakt

Kajsa Fridell

Fakultetshandläggare|Faculty Administrative Officer

010-142 82 10