Internship för blivande civilingenjörer

Mittuniversitetets Internship ger dig en kickstart på din karriär. Du skapar värdefulla kontakter och bygger relationer bland såväl deltagande studenter som uppdragsgivare. Tillsammans formar ni ett starkt nätverk som brinner för att hitta lösningar på framtidens samhällsutmaningar.

Studenter på kommunikations- och PR-programmet

Internship på Bolagsverket

Internship 2020

Hör studenter och handledare berätta om Internshipet

Anton Sjöström, civilingenjörsstudent i teknisk fysik vid Uppsala universitetet och Christina Metcalfe, civilingenjörsstudent i interaktion och design vid Umeå universitet berättar om sitt projekt tillsammans med Mari-Helen Dahlberg på Bolagsverket.

Internship Kubal

Internship 2020

Hör studenter och handledare berätta om Internshipet

Jens Lundgren, civilingenjörsstudent maskinteknik och Olov Oldaeus, civilingenjörsstudent industriell ekonomi, studenter vid Chalmers tekniska högskola berättar om sitt projekt tillsammans med Oscar Johansson, CEO & CHRO, Kubikenborg Aluminium AB.

Kontakt

Kajsa Fridell

Fakultetshandläggare|Faculty Administrative Officer

+46101428210