Mittuniversitetets Internship ger dig en kickstart på din karriär. Du skapar värdefulla kontakter och bygger relationer bland såväl deltagande studenter som uppdragsgivare. Tillsammans formar ni ett starkt nätverk som brinner för att hitta lösningar på framtidens samhällsutmaningar.

Studenter på kommunikations- och PR-programmet

För drivna civilingenjörsstudenter som läser i årskurs 3 och årskurs 4 finns möjlighet att delta i Mittuniversitetets Internhip som går under sommaren. Som deltagare i vårt internship arbetar du på uppdrag av ett företag eller en myndighet för att hitta lösningar på skarpa uppdrag. På så sätt får du chansen att både glänsa med dina kunskaper och göra en verklig skillnad. Till de flesta uppdrag kan två studenter antas.

Mittuniversitetets Internship har placering i Sundsvall, Timrå och Örnsköldsvik. Parallellt med uppdraget läser du en sommarkurs som vässar din kompetens inom Design Thinking på 7,5 hp. Under ca åtta veckor får du ny kunskap och möjlighet att praktiskt omsätta den i verkligheten. Du skapar dessutom viktiga kontakter med såväl andra studenter som de uppdragsgivare som söker framtidens ledare, specialister och problemlösare. Inte minst får du erfarenheter som kan ge dig en skjuts i karriären.

Antagningen utgår från:

  • Studieresultat
  • Intervjuer och matchning med företag/organisationers önskemål

Du får lön under din tid hos uppdragsgivaren. Är du i behov av boende under perioden så hjälper vi självklart till med kontakter.

Mittuniversitetets Internship går under perioden juni - augusti

Läsa mer om kursen i Design thinking här

Kursen i Design thinking kommer eventuellt att ges på distans. Uppdragen sker fysiskt hos uppdragsgivarna.

 

Ansökan är stängd för sommaren 2021!

Internship på Bolagsverket

Internship 2020

Hör studenter och handledare berätta om Internshipet

Anton Sjöström, civilingenjörsstudent i teknisk fysik vid Uppsala universitetet och Christina Metcalfe, civilingenjörsstudent i interaktion och design vid Umeå universitet berättar om sitt projekt tillsammans med Mari-Helen Dahlberg på Bolagsverket.

Internship Kubal

Internship 2020

Hör studenter och handledare berätta om Internshipet

Jens Lundgren, civilingenjörsstudent maskinteknik och Olov Oldaeus, civilingenjörsstudent industriell ekonomi, studenter vid Chalmers tekniska högskola berättar om sitt projekt tillsammans med Oscar Johansson, CEO & CHRO, Kubikenborg Aluminium AB.

Kontakt

Kajsa Fridell

Fakultetshandläggare|Faculty Administrative Officer

010-1428210