Internship för blivande civilingenjörer

Mittuniversitetets Internship ger dig en kickstart på din karriär. Du skapar värdefulla kontakter och bygger relationer bland såväl deltagande studenter som uppdragsgivare. Tillsammans formar ni ett starkt nätverk som brinner för att hitta lösningar på framtidens samhällsutmaningar.

Studenter på kommunikations- och PR-programmet

Internship på CSN

Man i blå jacka

”Studenterna ger oss nya perspektiv”

Per Steiner från CSN berättar om värdet av att ta emot internship-studenter.

Internship på CSN

Två unga män sitter på en bänk

Givande sommar med internship

Mikolaj Wagner och David Carlsson tillbringade sommaren i Sundsvall på internship hos CSN.

Internship på Bolagsverket

Internship 2020

Hör studenter och handledare berätta om Internshipet

Anton Sjöström, civilingenjörsstudent i teknisk fysik vid Uppsala universitetet och Christina Metcalfe, civilingenjörsstudent i interaktion och design vid Umeå universitet berättar om sitt projekt tillsammans med Mari-Helen Dahlberg på Bolagsverket.

Läs fler intervjuer

Jessica Wengfelt handledare på Jämtkraft

Jessica jobbar på Jämtkraft Koncernstöd och var handledare för Anja Tjärnhage och Hanna Littorin under deras internship. Anja och Hanna fick i uppdrag av att se över och förbättra processen för...

Anja förbättrade processer på Jämtkraft

Anja Tjärnhage läser femte året på Civilingenjörsprogrammet i interaktion och design, Umeå universitet. Anja och Hanna Littorin fick i uppdrag av Jämtkraft att se över och förbättra processen för...

Handledarintervju Anders Edling Hultgren

Namn: Anders Edling Hultgren Företag: SCA Yrkestitel: Chef bioraffinaderi, affärsområde förnybar energi Hur tycker du att det har varit att vara handledare på Mittuniversitetets Internship? – Det h...

Kontakt

Sidan uppdaterades 2024-02-01