Regler för salstentamen på annan ort

Regler för salstentamen på annan ort

För att öka rättssäkerheten och underlätta administrationen kring salstentamen på annan ort finns det universitetsgemensamma regler och riktlinjer.

 Ekonomi