Måste jag tillgodoräkna mina utlandsstudier?

Spara favorit

Om du har genomfört studier utanför Norden och vill ta med dessa i en kommande examen så måste du ansöka om att få tillgodoräkna dessa. Om du har ett Learning Agreement ska detta bifogas ansökan. För civilingenjörer, se frågan nedan; Om jag läser inom ett civilingenjörsprogram?