Kurser 2017/2018

Spara favorit 13 sep september 2017

Vi har 375 kurser i många olika ämnen. Nedan listas kurser efter ämnen. Hos oss kan du välja att gå en distanskurs helt över nätet eller en kurs på ett av våra campus

Kurser våren 2018

Börja på grundnivån och avsluta med kandidatexamen

Det finns tre nivåer: behörighetsgivande utbildning, grundnivå samt avancerad nivå samt.

Kompetensutveckling för yrkesverksamma

Lärarlyftet

Kurser läsåret 2017/2018

Datateknik  
Kurs Nivå Hp
Datateknik GR (A), Java I, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Datateknik GR (A), Objektbaserad programmering i C++, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Datateknik GR (B), Applikationsutveckling för Android, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Datateknik GR (B), Java III, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Datateknik GR (C), Programspråksteori, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Datateknik GR (C), Projektbaserad produktutveckling, 15 hp Grundnivå 15
Datateknik GR (C), TCP/IP-nät, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Datateknik GR (C), Webbtjänster, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Datateknik AV, Datamining, 7,5 hp Avancerad 7,5
Datateknik AV, Distribuerade Algoritmer, 7,5 hp Avancerad 7,5
Datateknik AV, Distribuerade system I, 7,5 hp Avancerad 7,5
Datateknik AV, Distribuerade system II, 7,5 hp Avancerad 7,5
Datateknik AV, Inbyggda datorsystem och realtidstillämpningar, 7,5 hp Avancerad 7,5
Datateknik AV, Maskin-till-maskin kommunikation, 7,5 hp Avancerad 7,5
Datateknik AV, Simulering av kommunikationssystem, 7,5 hp Avancerad 7,5
Datateknik AV, 3D-visualisering, 7,5 hp Avancerad 7,5
Datavetenskap  
Kurs Nivå Hp
Datavetenskap GR (A), Avancerad Excel, 10,5 hp Grundnivå 10,5
Datavetenskap GR (A), Databaser, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Datavetenskap GR (A), Datorer och data från grunden, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Datavetenskap GR (A), Grunderna i VBA för Excel och Word, 9 hp Grundnivå 9
Datavetenskap GR (A), Introduktion till IT-rätt och datasäkerhet, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Datavetenskap GR (A), Programmeringsmetodik I med Java, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Datavetenskap GR (A), 30 hp 30
Datavetenskap GR (B), Informationssystemutveckling, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Datavetenskap GR (B), Introduktion till koncern- och IT-arkitektur, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Datavetenskap GR (B), Programmeringsmetodik II med Java, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Datavetenskap GR (B), Verksamhetsutveckling och förändringsanalys, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Datavetenskap GR (B), XML, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Datavetenskap GR (B), 30 hp 30
Datavetenskap GR (C), Avancerad verksamhetsutveckling, 15 hp Grundnivå 15
Datavetenskap GR (C), Examensarbete Datavetenskap, 15 hp Grundnivå 15
Datavetenskap GR (C), 30 hp 30
Engelska  
Kurs Nivå Hp
Engelska GR (A), 30 hp Grundnivå 30
Engelska GR (A), Business Writing II, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Engelska GR (A), Business Writing, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Engelska GR (A), Engelska för lärare åk 4-6, 30hp (1-30). Ingår i Lärarlyftet II, 30 hp Grundnivå 30
Engelska GR (A), Muntlig affärsengelska, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Engelska GR (B), 30 hp Grundnivå 30
Engelska GR (C), 30 hp Grundnivå 30
Engelska AV, Humanistiska perspektiv, 7,5 hp Avancerad 7,5
Engelska AV, Lingvistik, 7,5 hp Avancerad 7,5
Engelska AV, Litteratur och miljö, 7,5 hp Avancerad 7,5
Engelska AV, Litteraturteori I, 7,5 hp Avancerad 7,5
Folkhälsovetenskap  
Kurs Nivå Hp
Folkhälsovetenskap GR (A), Folksjukdomar, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Folkhälsovetenskap GR (A), Photovoice - en metod för ökad delaktighet och empowerment, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Folkhälsovetenskap GR (A), Våld i nära relationer, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Folkhälsovetenskap GR (B), Delaktighet och social förändring, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Folkhälsovetenskap GR (B), Migration och hälsa, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Folkhälsovetenskap GR (B), Socialepidemiologi, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Folkhälsovetenskap GR (C), 30 hp Grundnivå 30
Folkhälsovetenskap AV, Hälsovetenskap, 7,5 hp Avancerad 7,5
Folkhälsovetenskap AV, Individuell ämnesfördjupning, 7,5 hp Avancerad 7,5
Folkhälsovetenskap AV, Kvalitativ metod i hälsovetenskap, 7,5 hp Avancerad 7,5
Folkhälsovetenskap AV, Kvantitativ metod och epidemiologi, 7,5 hp Avancerad 7,5
Folkhälsovetenskap AV, Samhällsplanering och riskbedömning, 7,5 hp Avancerad 7,5
Folkhälsovetenskap AV, Strategiskt folkhälsoarbete, 7,5 hp Avancerad 7,5
Folkhälsovetenskap AV, Vetenskapligt arbete, 15 hp Avancerad 15
Företagsekonomi  
Kurs Nivå Hp
Företagsekonomi GR (A), Ekonomistyrning, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Företagsekonomi GR (A), Externredovisning, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Företagsekonomi GR (A), Marknadsföring, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Företagsekonomi GR (A), Organisation och ledarskap, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Företagsekonomi GR (A), Personal och ekonomi, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Samhällsentreprenörskap för kreativ utveckling GR (A), 30 hp 30
Redovisningsfördjupning, 60 hp 60
Företagsekonomi GR (B), Externredovisning och räkenskapsanalys, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Företagsekonomi GR (B), Finansiering, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Företagsekonomi GR (B), Metod, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Företagsekonomi GR (B), Strategisk ledning, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Företagsekonomi GR (C), Affärsrelationer, 15 hp Grundnivå 15
Företagsekonomi GR (C), Finansiell portföljmanagement, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Företagsekonomi GR (C), Företagande i upplevelseindustrin, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Företagsekonomi GR (C), Företagsekonomisk praktik, 15 hp Grundnivå 15
Företagsekonomi GR (C), Internationell marknadsföring, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Företagsekonomi GR (C), Kandidatuppsats, 15 hp Grundnivå 15
Företagsekonomi GR (C), Koncernredovisning och revisionsmetodik, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Företagsekonomi GR (C), Ledarskap och organisationskultur, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Företagsekonomi GR (C), Marknadsundersökningar, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Företagsekonomi GR (C), Redovisnings- och revisionsteori, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Företagsekonomi GR (C), Reglering och finansiella tjänster, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Företagsekonomi GR (C), Relationsmarknadsföring och varumärkesstrategi, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Företagsekonomi GR (C), Risk Management, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Företagsekonomi GR (C), Risk och försäkring, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Företagsekonomi GR (C), Transformativt Ledarskap, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Företagsekonomi AV, Effektivt ledarskap och företagsetik, 7,5 hp Avancerad 7,5
Företagsekonomi AV, Företagsekonomisk ämnesfördjupning, 7,5 hp Avancerad 7,5
Företagsekonomi AV, Konsumentbeteende, 7,5 hp Avancerad 7,5
Företagsekonomi AV, Kvalitativa metoder, 7,5 hp Avancerad 7,5
Företagsekonomi AV, Kvantitativa metoder, 7,5 hp Avancerad 7,5
Företagsekonomi AV, Magisteruppsats, 15 hp Avancerad 15
Företagsekonomi AV, Marknadsföring i nätverk, 7,5 hp Avancerad 7,5
Företagsekonomi AV, Organisation och kommunikation, 7,5 hp Avancerad 7,5
Företagsekonomi AV, Redovisning och revision, 15 hp Avancerad 15
Historia  
Kurs Nivå Hp
Historia GR (A), 30 hp Grundnivå 30
Historia GR (A), Förintelsen och andra folkmord, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Historia GR (A), Latinamerikansk historia och kultur, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Historia GR (A), Militärhistoria, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Historia GR (A), Rasismens historia, 15 hp Grundnivå 15
Historia GR (A), Samhällsorientering för lärare åk 1-3, 15 hp. (1-15). Ingår i Lärarlyftet, 15 hp Grundnivå 15
Historia GR (A), Samhällsorientering för lärare åk 4-6, 30 hp. (1-30). Ingår i Lärarlyftet, 30 hp Grundnivå 30
Historia GR (A), Släktforskning - en introduktion, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Historia GR (A), Släktforskning - fortsättningskurs, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Historia GR (B), 30 hp Grundnivå 30
Historia GR (B), Skog, miljö och ideologi, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Historia GR (B), Stat, nation och minoritet, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Historia GR (C), 30 hp Grundnivå 30
Historia AV, Empiriskt forskningsfält, 7,5 hp Avancerad 7,5
Historia AV, Humaniora och bildning, 7,5 hp Avancerad 7,5
Historia AV, Humanistisk vetenskapsteori, 7,5 hp Avancerad 7,5
Historia AV, Teori- och metodkurs, 7,5 hp Avancerad 7,5
Idrottsvetenskap  
Kurs Nivå Hp
Idrottsvetenskap GR (A), Anatomi, fysiologi och idrottsfysiologi, 30 hp Grundnivå 30
Idrottsvetenskap GR (A), Fysisk aktivitet och hälsa, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Idrottsvetenskap GR (A), Introduktion till idrottsvetenskap, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Idrottsvetenskap GR (A), Kinesiologi - rörelselära, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Idrottsvetenskap GR (A), Träningslära I, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Idrottsvetenskap GR (A), Vetenskap och praktik inom skidsporter, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Idrottsvetenskap GR (A), Vetenskap och praktik inom lagsporter, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Idrottsvetenskap GR (B), Nutrition med inriktning mot idrott, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Idrottsvetenskap GR (B), Praktiskt ledarskap, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Idrottsvetenskap GR (B), Testmetodik, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Idrottsvetenskap GR (B), Träningslära II, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Idrottsvetenskap GR (B), Vetenskaplig teori och metod, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Idrottsvetenskap GR (C), Träningslära III med inriktning mot idrottsmedicin, 15 hp Grundnivå 15
Idrottsvetenskap GR (C), Vetenskaplig teori och metod II, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Idrottsvetenskap AV, Coaching, ledarskap och organisation, 7,5 hp Avancerad 7,5
Idrottsvetenskap AV, Idrottsfysiologi II, 7,5 hp Avancerad 7,5
Idrottsvetenskap AV, Testmetodik och prestationsanalys, 7,5 hp Avancerad 7,5
Idrottsvetenskap AV, Träningslära mot vald specialidrott, 7,5 hp Avancerad 7,5
Industriell organisation och ekonomi  
Kurs Nivå Hp
Industriell organisation och ekonomi GR (C), Informationssäkerhet, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Industriell organisation och ekonomi GR (C), Risk- och beslutsanalys, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Industriell organisation och ekonomi AV, Formella metoder, risk- och beslutsanalys, 7,5 hp Avancerad 7,5
Industriell organisation och ekonomi AV, IT och förändringsledning, 7,5 hp Avancerad 7,5
Industriell organisation och ekonomi AV, Vetenskaplig metod, 7,5 hp Avancerad 7,5
Informatik  
Kurs Nivå Hp
Informatik GR (A), Användarcentrerad systemutveckling I, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Informatik GR (A), Projektledning, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Informatik GR (B), Agil systemutveckling, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Informatik GR (C), Bedömning av aktuell forskning och utveckling, 15 hp Grundnivå 15
Informatik AV, Design och användning av Informationssystem, 7,5 hp Avancerad 7,5
Informatik AV, Designvetenskap, 7,5 hp Avancerad 7,5
Informatik AV, Examensarbete, 15 hp Avancerad 15
Informatik AV, Examensarbete, 30 hp Avancerad 30
Informatik AV, Informationsdelning, 7,5 hp Avancerad 7,5
Informatik AV, Kunskapshantering i distribuerade miljöer, 7,5 hp Avancerad 7,5
Kriminologi  
Kurs Nivå Hp
Kriminologi GR (A), 30 hp Grundnivå 30
Kriminologi GR (A), Introduktion till kriminologi, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Kriminologi GR (A), Kriminalitet och missbruk, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Kriminologi GR (A), Kriminologi A I, 15 hp Grundnivå 15
Kriminologi GR (A), Kriminologi A II, 15 hp Grundnivå 15
Kriminologi GR (B), 30 hp Grundnivå 30
Kriminologi GR (B), Beroendelära och kriminalitet, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Kriminologi GR (B), Partnervåld, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Kriminologi GR (B), Uppsats, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Kriminologi GR (B), Viktimologi, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Kriminologi GR (B), Våld och våldsbrott, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Kulturgeografi  
Kurs Nivå Hp
Kulturgeografi GR (A), Lokala utmaningar i en globaliserad värld, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Kulturgeografi GR (A), Mobilitet, tillgänglighet och hållbarhet, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Kulturgeografi GR (A), Nord och syd: utvecklingsgeografins grunder, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Kulturgeografi GR (A), Planering och förvaltning av natur- och kulturresurser, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Kulturgeografi GR (A), Vetenskapligt arbetssätt och undersökningsmetodik, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Kulturgeografi GR (B), Regional utveckling och turism, 15 hp Grundnivå 15
Kulturgeografi GR (B), Turism ur ett kritiskt samhällsperspektiv, 15 hp Grundnivå 15
Kulturgeografi GR (B), Turismens arbetsmarknad och arbetsliv, 15 hp Grundnivå 15
Kulturgeografi GR (C), Arbete i utvecklings- och forskningsprojekt, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Kulturgeografi GR (C), Litteraturfördjupning, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Kulturgeografi GR (C), Självständigt arbete, 15 hp Grundnivå 15
Kulturgeografi AV, Turism i en föränderlig värld, 7,5 hp Avancerad 7,5
Litteraturvetenskap  
Kurs Nivå Hp
Litteraturvetenskap GR (A), 1, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Litteraturvetenskap GR (A), 30 hp Grundnivå 30
Litteraturvetenskap GR (A), Barn- och ungdomslitteratur, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Litteraturvetenskap GR (A), Kreativt skrivande, 30 hp Grundnivå 30
Litteraturvetenskap GR (A), Kreativt skrivande, Barn & ungdom, 30 hp Grundnivå 30
Litteraturvetenskap GR (B), 30 hp Grundnivå 30
Litteraturvetenskap GR (B), Kreativt skrivande, 30 hp Grundnivå 30
Litteraturvetenskap GR (C), 30 hp Grundnivå 30
Litteraturvetenskap AV, Humaniora och bildning, 7,5 hp Avancerad 7,5
Litteraturvetenskap AV, Humanistisk vetenskapsteori, 7,5 hp Avancerad 7,5
Litteraturvetenskap AV, Modernitet och modernism, 7,5 hp Avancerad 7,5
Litteraturvetenskap AV, Valbart forskningsfält, 7,5 hp Avancerad 7,5
Matematik  
Kurs Nivå Hp
Tekniskt baspaket BE, 15 hp 15
Matematik GR (A), Algebra och geometri, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Matematik GR (A), Differentialkalkyl, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Matematik GR (A), Envariabelanalys 1, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Matematik GR (A), Envariabelanalys 2, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Matematik GR (A), Fördjupningskurs i matematik, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Matematik GR (A), Integralkalkyl, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Matematik GR (A), Linjär algebra I, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Matematik GR (A), Tillämpad matematik och matematisk statistik, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Matematik GR (A), 30 hp 30
Matematik GR (B), Flervariabelanalys, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Matematik GR (B), Kryptografi, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Matematik GR (B), Serier och transformer, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Matematik GR (B), Översiktskurs i matematisk statistik, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Medie- och kommunikationsvetenskap  
Kurs Nivå Hp
Medie- och kommunikationsvetenskap GR (A), Kommunikativt ledarskap, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Medie- och kommunikationsvetenskap GR (A), Marknadskommunikation, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Medie- och kommunikationsvetenskap GR (A), Organisation och kommunikation, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Medie- och kommunikationsvetenskap GR (B), Strategisk kommunikation i sociala medier, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Medie- och kommunikationsvetenskap GR (B), Strategisk kommunikation, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Pedagogik  
Kurs Nivå Hp
Pedagogik GR (A), Elevinflytande som didaktiskt/pedagogiskt instrument, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Pedagogik GR (A), Kunskapssyn, bedömning och betyg, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Pedagogik GR (A), Läs- och skrivinlärning, 15 hp Grundnivå 15
Pedagogik GR (A), Läs- och skrivutveckling; språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, 15 hp Grundnivå 15
Pedagogik GR (A), Pedagogik, 30 hp Grundnivå 30
Pedagogik GR (A), Socialpedagogik, 15 hp Grundnivå 15
Pedagogik GR (A), Specialpedagogik i förskola och skola, 15 hp Grundnivå 15
Pedagogik GR (A), Studieteknik, 3 hp Grundnivå 3
Pedagogik GR (B), Pedagogik, 30 hp Grundnivå 30
Pedagogik GR (C), Pedagogik, 30 hp Grundnivå 30
Pedagogik AV, Entreprenörskap och utbildning, 7,5 hp Avancerad 7,5
Pedagogik AV, Forskning inom läs- och skrivutveckling, 7,5 hp Avancerad 7,5
Pedagogik AV, Forskningsmetodik, 15 hp Avancerad 15
Pedagogik AV, Högskolepedagogik och flexibelt lärande, 15 hp Avancerad 15
Pedagogik AV, Kvalitetsarbete och utvärdering i pedagogiska verksamheter, 7,5 hp Avancerad 7,5
Pedagogik AV, Metodologi och etik I, 7,5 hp Avancerad 7,5
Pedagogik AV, Metodologi och etik II, 7,5 hp Avancerad 7,5
Pedagogik AV, Nätbaserat lärande, 7,5 hp Avancerad 7,5
Pedagogik AV, Pedagogik som vetenskap, 7,5 hp Avancerad 7,5
Pedagogik AV, Självständigt arbete, 15 hp Avancerad 15
Pedagogik AV, Självständigt arbete, 30 hp Avancerad 30
Pedagogik AV, Skolförbättring och ledarskap, 7,5 hp Avancerad 7,5
Pedagogik AV, Vetenskapsfilosofi, 7,5 hp Avancerad 7,5
Psykologi  
Kurs Nivå Hp
Psykologi GR (A), Arbets- och organisationspsykologi, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Psykologi GR (A), Arbetspsykologi: Den hälsosamma arbetsplatsen, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Psykologi GR (A), Basblock, 30 hp Grundnivå 30
Psykologi GR (A), Introduktion till Beteendeterapi och kognitiv beteendeterapi (KBT), 7,5 hp Grundnivå 7,5
Psykologi GR (A), Introduktionsblock, 30 hp Grundnivå 30
Psykologi GR (A), Klinisk psykologi, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Psykologi GR (A), Ledarskap och coaching, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Psykologi GR (A), Organisationspsykologi: Effektiva organisationer, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Psykologi GR (A), Positiv psykologi, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Psykologi GR (A), Strategiskt personalarbete, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Psykologi GR (A), Utvecklingspsykologi, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Psykologi GR (B), 30 hp Grundnivå 30
Psykologi GR (B), Forskningsmetodik I, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Psykologi GR (C), Uppsatskurs med kandidatexamen, 30 hp Grundnivå 30
Psykologi AV, Affektiv neurovetenskap och psykofysiologi, 7,5 hp Avancerad 7,5
Psykologi AV, Emotion i ett socialt och kulturellt perspektiv, 7,5 hp Avancerad 7,5
Psykologi AV, Emotion inom psykopatologi, 7,5 hp Avancerad 7,5
Psykologi AV, Emotion och arbetsliv, 7,5 hp Avancerad 7,5
Psykologi AV, Emotion och beslutsfattande, 7,5 hp Avancerad 7,5
Religionsvetenskap  
Kurs Nivå Hp
Religionsvetenskap GR (A), 30 hp Grundnivå 30
Religionsvetenskap GR (A), A1, 15 hp Grundnivå 15
Religionsvetenskap GR (A), A2, 15 hp Grundnivå 15
Religionsvetenskap GR (A), Samisk religion med didaktisk inriktning, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Religionsvetenskap GR (B), 30 hp Grundnivå 30
Religionsvetenskap GR (B), B2, 15 hp Grundnivå 15
Religionsvetenskap GR (B), I, 15 hp Grundnivå 15
Religionsvetenskap GR (C), 30 hp Grundnivå 30
Religionsvetenskap AV, 30 hp Avancerad 30
Religionsvetenskap AV, Självständigt arbete, 30 hp Avancerad 30
Sociologi  
Kurs Nivå Hp
Sociologi GR (A), 30 hp Grundnivå 30
Sociologi GR (A), Arbetslivets sociologi, 30 hp Grundnivå 30
Sociologi GR (A), Den svenska välfärdsstaten, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Sociologi GR (A), Intersektionella perspektiv på migration och risk, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Sociologi GR (A), Ledarskap och organisationsteori, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Sociologi GR (A), Ledarskaps- och organisationsutveckling, 15 hp Grundnivå 15
Sociologi GR (A), Organisering av friska arbetsplatser, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Sociologi GR (A), Risker och kriser i samhället, 30 hp Grundnivå 30
Sociologi GR (A), Sociologi och Genus, 30 hp Grundnivå 30
Sociologi GR (A), Ungdomssociologi, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Sociologi GR (B), 30 hp Grundnivå 30
Sociologi GR (B), Ledning och organisering under risk och kris, 30 hp Grundnivå 30
Sociologi GR (C), 30 hp Grundnivå 30
Statsvetenskap  
Kurs Nivå Hp
Statsvetenskap GR (A), 30 hp Grundnivå 30
Statsvetenskap GR (A), Migrationspolitik i Europa och Sverige – en introduktion, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Statsvetenskap GR (A), Miljöpolitik, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Statsvetenskap GR (A), Offentlig förvaltning i ett internationellt perspektiv, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Statsvetenskap GR (B), 30 hp Grundnivå 30
Statsvetenskap GR (B), Ledarskap i offentlig verksamhet, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Statsvetenskap GR (B), Utvärdering i offentlig verksamhet, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Statsvetenskap GR (C), 30 hp Grundnivå 30
Svenska språket  
Kurs Nivå Hp
Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk för undervisning i åk 1-6, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Svenska språket GR (A), 30 hp Grundnivå 30
Svenska språket GR (A), Facklitteraturens värld - sakprosa i teori och praktik, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Svenska språket GR (A), Svenska för lärare i år 4-6, 1-30. Ingår i Lärarlyftet, 30 hp Grundnivå 30
Svenska språket GR (A), Svenska som andraspråk A1, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Svenska språket GR (A), Svenska som andraspråk A2, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Svenska språket GR (A), Svenska som andraspråk A3, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Svenska språket GR (A), Svenska som andraspråk A4, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Svenska språket GR (B), 30 hp Grundnivå 30
Svenska språket GR (B), Svenska som andraspråk B1, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Svenska språket GR (B), Svenska som andraspråk B2, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Svenska språket GR (B), Svenska som andraspråk B3, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Svenska språket GR (C), 30 hp Grundnivå 30
Svenska språket AV, Humaniora och bildning, 7,5 hp Avancerad 7,5
Svenska språket AV, Humanistisk vetenskapsteori, 7,5 hp Avancerad 7,5
Svenska språket AV, Språkvetenskaplig teori och metod, 7,5 hp Avancerad 7,5
Turismvetenskap  
Kurs Nivå Hp
Turismvetenskap GR (A), Destinationsutveckling och hållbarhet, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Turismvetenskap GR (A), Entreprenörskap och företagande inom turism, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Turismvetenskap GR (A), Kulturturism, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Turismvetenskap GR (A), Projektledning inom turism, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Turismvetenskap GR (A), Turism idag, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Turismvetenskap GR (A), Turism och upplevelser, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Turismvetenskap GR (A), Turismens drivkrafter och omvärld, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Turismvetenskap GR (B), Design och ledning av evenemang, 15 hp Grundnivå 15
Turismvetenskap GR (B), E-turism: digital distribution, marknadsföring och information, 15 hp Grundnivå 15
Turismvetenskap GR (B), Strategiska faktorer för destinationsutveckling, 15 hp Grundnivå 15
Turismvetenskap GR (B), Turismens pris, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Turismvetenskap GR (C), Arbete i utvecklings- och forskningsprojekt, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Turismvetenskap GR (C), Litteraturfördjupning, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Turismvetenskap GR (C), Självständigt arbete, 15 hp Grundnivå 15
Turismvetenskap AV, Kvalitativa metoder i turism, 7,5 hp Avancerad 7,5
Turismvetenskap AV, Kvantitativa metoder i turism, 7,5 hp Avancerad 7,5
Turismvetenskap AV, Management och ekonomi inom turism, 7,5 hp Avancerad 7,5
Turismvetenskap AV, Turism och hållbarhet, 7,5 hp Avancerad 7,5

Skräddarsy din utbildning

Medie- och kommunikationsvetenskap, Info PR

Visste du att du kan plocka ihop fristående kurser till vissa examina genom att själv välja fristående kurser? Genom att läsa kurser kan du kombinera dem så att de ger dig den kompetens du behöver inom ditt intresseområde.

Ta kontakt med Examensenheten för examensregler och studievägledare/studierektorn för ämnet som du är intresserad av för val av kurser.

Så här plockar du ihop din egen examen