Kurspaket

Spara favorit 20 dec december 2018
Internationella studenter, G-huset, Östersund

Ett kurspaket innehåller ett antal kurser inom ett eller fler ämnen. Kurspaketen är en sammansättning av ett antal enskilda kurser med syftet att öka kunskapen inom ett visst område. Då du söker till kurspaketet och antas, blir du automatiskt antagen till de kurser som ingår i paketet.

De här kurspaketen startar läsåret 2019

Våren 2019
Naturvetenskapligt baspaket BE, 15 hp
Samhällsentreprenörskap för kreativ utveckling GR (A), 30 hp
Tekniskt baspaket BE, 15 hp

Sommaren 2019
Genus och politik, 7,5 hp

Hösten 2019
Arkiv- och informationsvetenskap för registratorer GR (A), 30 hp
Arkiv- och informationsvetenskap GR (A), 30 hp
Arkiv- och informationsvetenskap GR (B), 30 hp
Arkiv- och informationsvetenskap GR (C), 30 hp
Datavetenskap GR (A), 30 hp
Datavetenskap GR (B), 30 hp
Datavetenskap GR (C), 30 hp
Kvalificerad projektledning, 30 hp
Matematik GR (A), 30 hp
Påbyggnadskurs i journalistik för akademiker, 60 hp

Våren 2020
Naturvetenskapligt baspaket BE, 15 hp
Samhällsentreprenörskap för kreativ utveckling GR (A), 30 hp
Tekniskt baspaket BE, 15 hp