IT teknik Mostphotos

Datateknik AV, Tillämpad maskininlärning, 3 hp

Kursen avser att ge kunskap och färdigheter i moderna tekniker och verktyg för maskininlärning, för att skapa en förståelse för dess användningsområden, styrkor och svagheter. För att sedan tillämpa dessa färdigheter i ett verkligt tillämpningsområde. Kursen går helt på distans och är anpassad för yrkesverksamma.
 • Start: Höstterminen 2020
 • Studieperiod: Vecka 36 - 44
 • Studieform: Distans
 • Studiefart: 25%
 • Anmälningskod: MIU-F2441

Sista anmälan: 15 april 2020

Vårterminen 2021

roomDistans
 • Start: Vårterminen 2021
 • Studieperiod: Vecka 3 - 11
 • Studieform: Distans
 • Studiefart: 25%
 • Anmälningskod: MIU-F2372

Sista anmälan: 15 oktober 2020

Höstterminen 2021

roomDistans
 • Start: Höstterminen 2021
 • Studieperiod: Vecka 35 - 43
 • Studieform: Distans
 • Studiefart: 25%
 • Anmälningskod: MIU-F2063

Sista anmälan: 15 april 2021

Du kan ändra din ansökan till och med 15 april

Sammankomster

Kursen har inga obligatoriska sammankomster på campus. Däremot förekommer obligatoriska moment via lärplattformen, t.ex. examination, seminarier och handledning. Dessa sker vid schemalagda tider och kräver närvaro på distans.

Behörighet

Kandidat- eller ingenjörsexamen i datateknik, datavetenskap, elektroteknik, eller motsvarande, inklusive programmering om minst 15 hp.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 30-285 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.

SE 9+ 45:43 / 59:20 Gästföreläsning om AI: Why AI and machine learning makes sense med CalejoInspirationsföreläsning

Kontakt

Frågor om kursen

Frågor om kursen

+46 (0)10-142 80 00