Konceptuell sammansättning av nätverksprocessor med 5G-logotyp på kretskort. 3d rendering.

Datateknik AV, 5G-teknologier, 3 hp

Kursen syftar till att skapa kunskap och färdigheter i moderna tekniker och verktyg för 5G-nätverk, att skapa en förståelse för dess tekniska innovation i kontrast med den tidigare generationens mobilnät, dess applikationsområden och utmaningar.


 • Start: Vårtermin 2024
 • Studieperiod: Vecka 12 - 22
 • Studieform: Distans
 • Studiefart: 25%
 • Språk: Engelska
 • Anmälningskod: MIU-D2272
Se kursplanen Litteraturlista

Vårtermin 2025

room Distans
 • Start: Vårtermin 2025
 • Studieperiod: Vecka 13 - 23
 • Studieform: Distans
 • Studiefart: 25%
 • Språk: Engelska
 • Anmälningskod: MIU-D2162

Du kan ändra din ansökan till och med 15 oktober

Se kursplanen Litteraturlista

Undervisningens upplägg

Kursen består av ett fåtal föreläsningar, en webbaserad teoriexamination, en serie med laborationer och en projektuppgift. Föreläsningarna presenterar den nödvändiga teorin, verktyg, algoritmer och grundläggande termer, etc. Den webbaserade teoriexaminationen består av quizzar som avser att examinera grundläggande termer och förståelse. Laborationerna avser att ge grundläggande färdigheter och verktyg. Slutligen, i projektet kommer studenten visa på ett eget arbete för att sammanfoga tidigare kunskap. Beroende på studentens tidigare erfarenheter, uppskattas arbetsinsatsen till 80 timmars arbete.

Behörighet

Kandidat- eller ingenjörsexamen i datateknik, datavetenskap, elektroteknik, eller motsvarande, inkluderande en kurs i programmering.

Urval

Urvalet grundas på antalet avklarade högskolepoäng som avklarats senast sista anmälningsdag, minst 30 och max 285 högskolepoäng

Andra kurser som du kanske är intresserad av:

Kontakt

Andra kurser som kanske intresserar digSidan uppdaterades 2024-03-13