Godkända och icke godkända miniräknare

Godkända och icke godkända miniräknare

Detta är en översikt över de miniräknare som är godkända/icke godkända att använda på samtliga matematikkurser där miniräknare är tillåtna vid Mittuniversitetet. Om din räknare inte finns med i listan, mejla (ange tillverkare och modell): NMTkontakt@miun.se.

Listan är endast exempel på de vanligaste typerna, och sorteras enligt följande kriterier:
• Den får inte avge ljud
• Den får inte vara beroende av ström (dvs. du måste koppla den till ett strömuttag)
• Den får inte kunna anslutas till trådlös kommunikation (t.ex. via infraröd port, etc.)
• Det ska inte vara möjligt att arbeta symboliskt med den, dvs. det är möjligt för räknaren att räkna med funktionsanrop (differentiera, integrera, lösa diff. etc.)

En godkänd räknare får alltså ha ett grafiskt fönster för plottning grafer (som många av er är vana vid från gymnasiet). Om räknaren har en sparfunktion måste minnet raderas före tentamen. Stickprov kan förekomma. Om en student vid eventuell kontroll upptäcks med en miniräknare som bryter mot dessa riktlinjer kommer detta att betraktas som ett försök att fuska och behandlas i enlighet med tillämpliga regler för detta.

För ytterligare information om förfarande vid misstänkt fusk/försök till fusk vid Mittuniversitetet, se miun.se.

Godkända Sharp-modeller
EL-501V
EL 506 V
EL-506P
EL 509 A
EL 510R
EL 512 H
EL 520 R
EL-W531H
EL 531 RH
EL 531 VH
EL 531 WH
EL-545H
EL-556L
EL-5150
EL-5250
EL-9200
EL-9300
EL-9400
EL-9600
EL-9650
EL-9900
EL-9950

Icke godkända Sharp-modeller
C700

Godkända Casio-modeller
FX-61F FX-82TLA (inget grafiskt fönster)
FX-82 Super Fraction
FX-82C
FX-82D
FX-82ES
FX-82ES (PLUS)
FX-82ES-S
FX-82SX
FX-82MS
FX-83ES
FX-85ES
FX-82EX  
FX-85N
FX-85MS
FX-85v
FX-100MS
FX-115D
FX-115s
FX-115W
FX-180P
FX-250D
FX-350
FX-451M
FX-500
FX-570MS
FX-991ES (PLUS)
FX-991W
FX-992 S-W
FX-3800P
FX-4500P
FX-4800P
FX-7400GII
FX-7400GIII  
FX-7450G
FX-8930GT
FX-9750G
FX-9860G/FX-9860G SD
FX-7000G
FX-7700GE
FX-7700GH
FX-8500G
FX-8700G
RM-9000
FX-9700GE
FX-9700GH
FX-9750G (PLUS)
FX-9750GII
FX-9750GA PLUS
FX-9860G
FX-9860G SD
FX-9860GII
FX-9860 GII SD
FX-991EX ClassWiz
FX-CG10
FX-CG20
FX-CG50
CFX-9800G
CFX-9850G (PLUS)
CFX-9850GB PLUS
CFX-9850GC PLUS
CFX 9940GT
CFX-9950G
CFX-9950GB PLUS
FX-1.0 
GRAPH 25+ Pro
GRAPH 35+
GRAPH 65

Icke godkända Casio-modeller
CFX-9970G
ClassPad 300
ClassPad II FX-CP400
Algebra FX-2.0
A-22
GRAPH 100
FX-9860GIII

Godkända Texas-modeller
TI-30
TI-30X IIB
TI-30X IIS
TI-30X Pro Multiview
TI-30XB MultiVieW
TI-30XS Multiview
TI-31 Solar
TI-30Xa Solar
TI-35X
TI-36X II
TI-60
TI-68
TI-80
TI-81
TI-82
TI-82 STATS
TI-82 Advanced
TI-83
TI-83 Plus Silver Edition
TI-83 Plus
TI-84 Plus
TI-84 Plus Silver Edition
TI-84 Plus C Silver Edition
TI-84 Plus CE-T
TI-85
TI-86
TI-Nspire
TI-Nspire 2.0
TI-Nspire CX
TI-BA II Plus
Galaxy 4

Icke godkända Texas-modeller
TI-89
TI-92
TI-InterActive
TI-Nspire CX II-T
TI-Nspire CX CAS
TI-Nspire CAS
TI-Voyage 200
TI-84 Plus CE-T python edition

Godkända HP-modeller
HP 6S
HP 9S
HP 10B
HP 10S+
HP 11C
HP 15C
HP 17bII+
HP 19B 2
HP 20S
HP 21S
HP 30S
HP 32SII
HP 33s
HP 35s
HP 41 C
HP 41 CX
HP 42S RPN scientific

Icke godkända HP-modeller
HP 28S
HP 38G
HP 39g+
HP 40G
HP 48G
HP 48G+
HP 48GX
HP 48GII
HP 48S
HP 48SX
HP 49G
HP 50G
HP Prime

Godkända Canon-modeller
F-58
F-73
F-715S
F-802P

Godkända Citizen-modeller
SR 270 X 

Godkända Sagitta-modeller
Graphing Calculator

Godkända Jenkinsbird-modeller
Jenkinsbird BT-600

Godkända TRULY-modeller
SC187B

Övriga icke godkända miniräknare
Numworks