Omvårdnad AV, Avancerad kirurgisk omvårdnad, 15 hp

Kursen ger dig möjlighet att inhämta fördjupade kunskaper vid vård och omvårdnad av kirurgiska sjukdomar. Vidare är fokus att kunna bedöma och åtgärda komplexa omvårdnadsbehov i samband med kirurgiska åtgärder baserat på ett personcentrerat förhållningssätt.


Hösttermin 2024

Distans
  • Start: Hösttermin 2024
  • Studieperiod: Vecka 36 - 3
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 50%
  • Språk: Svenska
  • Anmälningskod: MIU-V7731
Anmälan: Sista anmälningsdag var 15 april 2024
Du kan göra en sen anmälan via antagning.se

Undervisningens upplägg

Kursen är nätbaserad med fem digitala träffar, varav fyra är obligatoriska. Kursen innefattar även en salstentamen, som skrivs vid någon av Mittuniversitetets campusorter eller i mån av plats vid de lärcentra med vilka Mittuniversitetet har avtal. Tentamen kan eventuellt också ske vid annat universitet/högskola. Plats bokas av studenten. Se regler för tentamen på annan ort i sin helhet här: www.miun.se/STAO.

Behörighet

Svensk legitimation som sjuksköterska samt minst 90 högskolepoäng i ämnet omvårdnad, eller motsvarande kunskaper, varav 15 högskolepoäng utgörs av ett examensarbete på kandidatnivå.

Urval

Urvalet grundas på antalet avklarade högskolepoäng som avklarats senast sista anmälningsdag, minst 30 och max 285 högskolepoäng

Kontakt

Frågor om programmet

Frågor om programmet
Sidan uppdaterades 2023-12-20