Omvårdnad AV, Omvårdnad med inrikting avancerad palliativ vård, 7,5 hp

I dagens samhälle vårdas allt fler svårt sjuka personer oavsett ålder med palliativ sjukdom. Som sjuksköterska kan du möta dem och deras närstående i särskilda boendeformer och i hemmen i kommunal och privat vård. Du möter dem även i sluten och öppen vård hos regioner och privata vårdgivare. I regel har dessa personer specifika, palliativa vård- och omvårdnadsbehov som behöver tillgodoses.

Kursen vänder sig till dig som vill kunna planera och genomföra samt utvärdera den specifika vård som ges. Kunskaperna ger dig möjlighet att främja och återställa hälsa, förebygga sjukdom, lindra lidande och främja livskvalitet fram till död.


  • Start: Hösttermin 2024
  • Studieperiod: Vecka 36 - 3
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 25%
  • Språk: Svenska
  • Anmälningskod: MIU-V4631

Undervisningens upplägg

All undervisning sker digitalt via distansöverbryggande teknik med lärplattformerna Moodle och Zoom. Kursen har fem digitala sammankomster där du förväntas närvara och aktivt delta i diskussionen och i studiegruppsarbeten. I övrigt förväntas du studera självständigt med tillgång till inspelade föreläsningar samt läs- och skrivanvisningar.

Behörighet

Av Socialstyrelsen utfärdad svensk legitimation som sjuksköterska. Minst 90 högskolepoäng inom ämnet Omvårdnad eller motsvarande, varav 15 högskolepoäng utgörs av ett examensarbete på kandidatnivå.

Urval

Urvalet grundas på antalet avklarade högskolepoäng som avklarats senast sista anmälningsdag, minst 30 och max 285 högskolepoäng

Kontakt

Frågor om programmet

Frågor om programmet
Sidan uppdaterades 2023-12-20