Omvårdnad GR (B), Beroendelära och psykisk ohälsa, 7,5 hp

Vill du lära dig mer om mekanismerna och vägen tillbaka från ett beroende?
Skadligt bruk och beroende av substanser och företeelser skapar stort lidande för individ, närstående och samhälle. Över 2000 personer dör av direkt alkoholrelaterade skador per år i Sverige. Konsumtionen av illegala droger ökar och omkring 350 000 personer har problem med spelande. Mörkertalet bland personer med vanor som kan leda till en beroendesjukdom är stort och tidig upptäckt är viktig för tillfrisknande och hälsa.
Kursen ger dig kännedom om orsakerna bakom beroendeutveckling, varningssignaler, samsjuklighet samt kunskaper om medicinska och psykosociala behandlingsmetoder. Du får också fördjupad kunskap inom området för att bättre kunna bemöta, stödja och förstå personer med ett beroende.
Kursen riktar sig till dig som är verksam inom sjukvård, socialtjänst, kriminalvård, rättsväsende, skola och barnomsorg eller på annat sätt möter personer som har ett pågående riskbruk eller missbruk.


Hösttermin 2024

Distans
  • Start: Hösttermin 2024
  • Studieperiod: Vecka 36 - 40
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 100%
  • Språk: Svenska
  • Anmälningskod: MIU-V2841
Anmälan: Sista anmälningsdag var 15 april 2024
Du kan göra en sen anmälan via antagning.se

Undervisningens upplägg

Kursen är nätbaserad och har inga fysiska sammankomster. Du deltar i undervisningen via digital teknik, exempelvis digitala föreläsningar, seminarier och diskussionsforum. Examinationerna är muntliga och skriftliga. Samtliga examinationer är obligatoriska, kräver närvaro och genomförs digitalt. Du behöver ha tillgång till dator, stabil internetuppkoppling, headset och kamera.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Kursplatserna fördelas i urvalet baserat på betyg, högskoleprov och högskolepoäng. Antal kursplatser fördelas då enligt följande: betyg 34 procent, högskoleprov 33 procent och högskolepoäng (max 165 hp) 33 procent.

Kontakt

Frågor om programmet

Frågor om programmet
Sidan uppdaterades 2023-12-20