Datateknik GR (A), Databaser, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

Skriv ut eller spara kursplanen som PDF

Du kan enkelt skriva ut en kursplan direkt från webbsidan. Använd kortkommandot ctrl+p (Windows) eller command+p (Mac). I nästa steg väljer du om du vill skriva ut eller spara kursplanen som PDF.

 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.


Versioner:

Kursplan för:
Datateknik GR (A), Databaser, 7,5 hp
Computer Engineering BA (A), Database Systems, 7,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: DT003G
 • Ämne huvudområde: Datateknik
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Teknik 100%
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
 • Ansvarig institution: Avdelningen för informations- och kommunikationssystem
 • Fastställd: 2007-06-15
 • Senast ändrad: 2015-10-05
 • Giltig fr.o.m: 2015-08-31

Syfte

Du tillägnar dig grundläggande kunskaper om relationsdatabaser, datamodellering och frågespråket SQL. Kursen innehåller konstruktion av databaser utifrån datamodellering.

Lärandemål

Du skall efter avslutad kurs ha skaffat dig grundläggande kunskaper om ett databashanteringssystems uppbyggnad och funktionalitet, om hur konceptuella databasmodeller skapas och sen översätts till relationsmodellen, samt om hur ett frågespråk kan användas för att skapa, ändra på och bearbeta en databas. Du skall dessutom ha skaffat dig kunskaper så att du kan förstå eventuella problem en föreslagen eller existerande databas har, och ge förslag på hur dessa problem kan åtgärdas.

Innehåll

Introduktion och grundläggande begrepp.
Databasmodeller - relationsdatabaser.
Frågespråket SQL.
Konceptuell modellering och databasschema.
Normalisering.

Behörighet

Datorvana motsvarande första introducerande kurs inom Datateknik.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Kursen kan genomföras som campuskurs eller som webbaserad distanskurs utan samlingar. Olika genomföranden ställer olika krav på lärare och student. Vid varje kurstillfälle framgår vilken undervisningsform som kommer att tillämpas. Kursarbetets omfattning uppskattas till ca 200 timmar.

Campuskurs:
Undervisningen består av cirka 32 timmar (16 %) föreläsningar och 32 timmar (16 %) handledda laborationer. Cirka 136 timmar (68 %) av kurstiden är studietid utan lärare som du skall ägna åt inläsning av litteratur, förberedelser för laboration, eget laborerande, redovisning av uppgifter samt förberedelser för seminarier och tentamen. Vid förändrad resurstillgång kan fördelningen ändras.

Webbaserad distanskurs utan samlingar:
Allt kursmaterial presenteras via en webbaserad undervisningsplattform. Handledning ges via den aktuella undervisningsplattformen utifrån den enskilde studentens behov. Detta kan exempelvis ske via e-post eller diskussionsgrupper. För varje student avsätts cirka 5 timmars handledningstid.

Examination

4,5 hp, L101: Laborationer
Betyg: Underkänd (F) eller Godkänd (P)

3 hp, T101: Tentamen
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A-E är Godkänt, Fx och F är Underkänt.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Övrig information

Denna kurs kan inte ingå i samma examen som kurs med kod DTAA27.

Litteratur

Välj litteraturlista:

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Connolly Thomas, Begg Carolyn
 • Titel: Database Systems - A practical approach to design, implementation, and management.
 • Upplaga: Kursen använder alltid senaste upplagan.
 • Förlag: Addison Wesley

Kolla om litteraturen finns på biblioteket

Sidan uppdaterades 2024-02-23