Datateknik GR (A), Programmering i C#.NET, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

Skriv ut eller spara kursplanen som PDF

Du kan enkelt skriva ut en kursplan direkt från webbsidan. Använd kortkommandot ctrl+p (Windows) eller command+p (Mac). I nästa steg väljer du om du vill skriva ut eller spara kursplanen som PDF.

 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.


Versioner:

Kursplan för:
Datateknik GR (A), Programmering i C#.NET, 7,5 hp
Computer Engineering BA (A), Programming in C#.NET, 7.5 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: DT071G
 • Ämne huvudområde: Datateknik
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Teknik 100%
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
 • Ansvarig institution: Informationssystem och -teknologi
 • Fastställd: 2009-10-26
 • Senast ändrad: 2020-08-21
 • Giltig fr.o.m: 2020-08-31

Syfte

Programmeringens grunder med strukturer, tilldelning, villkor och iterationer, problemlösning och formulering med implementation av algoritmer är centralt i kursen. Syftet med kursen är att du efter genomförd kurs ska kunna skapa applikationer utvecklade i C#.

Lärandemål

Du ska efter genomförd kurs kunna:
- beskriva och använda sig av variabler, uttryck och kontrollstrukturer i C#,
- redogöra för grundläggande språkmekanismer i C#,
- skapa C#program med hjälp av .NET,
- beskriva principerna för felsökning av program samt praktiskt kunna utföra
felsökning,
- beskriva hur klasser och objekt från ett API används,
- arbeta med textfiler i C#,
- hantera objektsamlingar (Collections) i C#,
- beskriva hur program utvecklade i C# exekveras.

Innehåll

Hur ett program utvecklat i C# kompileras och exekveras.
Översiktligt om plattformen .NET.
Grundläggande syntax.
Enkla datatyper och styrsatser. Aritmetiska operationer. Jämförelseoperatorer.
Klasser, objekt, attribut och metoder. Värdetyper och referenstyper.
Texthantering och formatering.
Arrayer och Collections.
Arv.
Händelsehantering.
Grundläggande komponenter, knappar textetiketter och inmatningsfält.
Enkel textbaserad fil I/O.

Behörighet

Datateknik GR (A), 15 hp, innehållande Introduktion till programmering, 7,5 hp i valfritt modernt programmeringsspråk.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Webbaserad distanskurs utan samlingar:
Allt kursmaterial presenteras via en webbaserad undervisningsplattform. Handledning ges via den aktuella undervisningsplattformen utifrån den enskilde studentens behov. Detta kan exempelvis ske via e-post eller diskussionsgrupper. För varje student avsätts cirka 5 timmars handledningstid. Vid förändrad resurstillgång kan fördelningen ändras.

Examination

L105: Laborationer, 4,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

P105: Projekt, 3 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Om en student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt angivna examinationsformer. Därefter gäller examinationsform enligt senast gällande version av kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Välj litteraturlista:

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Mark J. Price
 • Titel: C# 8.0 and .NET Core 3.0 - Modern Cross-Platform Development
 • Upplaga: 4:e upplagan eller senare.
 • Förlag: Packt
 • Kommentar: Upplaga 4 - ISBN 978-1-78847-812-0

Kolla om litteraturen finns på biblioteket

Sidan uppdaterades 2024-02-23