Datateknik GR (B), Webbutveckling med .NET, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

Skriv ut eller spara kursplanen som PDF

Du kan enkelt skriva ut en kursplan direkt från webbsidan. Använd kortkommandot ctrl+p (Windows) eller command+p (Mac). I nästa steg väljer du om du vill skriva ut eller spara kursplanen som PDF.

 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.


Versioner:

Kursplan för:
Datateknik GR (B), Webbutveckling med .NET, 7,5 hp
Computer Engineering BA (B), Web Development with .NET, 7.5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: DT191G
 • Ämne huvudområde: Datateknik
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (B)
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Teknik 100%
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
 • Ansvarig institution: Informationssystem och -teknologi
 • Fastställd: 2021-03-10
 • Giltig fr.o.m: 2021-07-01

Syfte

I denna kurs lär du dig att skapa databas-drivna webbaserade system baserade på ASP.net core, MVC, Entity framework samt Blazor Server/Webassembly.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska du kunna
- designa och implementera databasdrivna system baserat på ASP.NET Core och Blazor,
- formulera tekniska kravspecifikationer vid systemutveckling,
- använda moderna och ingenjörsmässiga metoder för utveckling av webbaserade system och vid problemlösning.

Innehåll

- Praktisk användning av C#.net för att skapa webb-applikationer
- ASP.net Core MVC
- Razor
- Entity framework
- Blazor Server
- Blazor Webbassembly

Behörighet

Datateknik GR (A), 30 hp, inkluderande 7,5 hp programmering i C# och 7,5 hp databaser/datalagring.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen sker i form av inspelade föreläsningar, laborationer och inlämningsuppgifter samt ett avslutande projektarbete.

Webbaserad distanskurs utan samlingar
Allt kursmaterial presenteras via en webbaserad undervisningsplattform.
Handledning ges via den aktuella undervisningsplattformen samt med online-baserade möten.
Redovisning av laborationer och projekt sker via kursens lärplattform.

Examination

L101: Laboration 1, 1 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

L201: Laboration 2, 1 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

L301: Laboration 3, 1 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

L401: Laboration 4, 1 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

P101: Projekt med rapport, 3,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Om en student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt angivna examinationsformer. Därefter gäller examinationsform enligt senast gällande version av kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Övrig information

Kursen kan inte ingå i samma examen som kurs med kod DT102G.

Litteratur

Välj litteraturlista:

Kolla om litteraturen finns på biblioteket

Sidan uppdaterades 2024-02-23