Datateknik GR (B), Fullstack-utveckling med ramverk, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

Skriv ut eller spara kursplanen som PDF

Du kan enkelt skriva ut en kursplan direkt från webbsidan. Använd kortkommandot ctrl+p (Windows) eller command+p (Mac). I nästa steg väljer du om du vill skriva ut eller spara kursplanen som PDF.

 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.


Versioner:

Kursplan för:
Datateknik GR (B), Fullstack-utveckling med ramverk, 7,5 hp
Computer Engineering BA (B), Full Stack Development with Frameworks, 7.5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: DT193G
 • Ämne huvudområde: Datateknik
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (B)
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Teknik 100%
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
 • Ansvarig institution: Informationssystem och -teknologi
 • Fastställd: 2021-12-03
 • Senast ändrad: 2022-06-01
 • Giltig fr.o.m: 2022-04-08

Syfte

Kursens mål är att du ska lära dig skapa fullstacks-webbplatser med olika typer av ramverk och programmeringsspråk.
Du får även utvärdera trender kring webbutveckling, och se vilka ramverk och tekniker som används i dagsläget kring både frontend- och backend-utveckling av webbplatser, webb-applikationer och webbtjänster.
Du får under kursens gång själv utveckla webbaserade applikationer som använder dessa ramverk.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska du kunna:
- beskriva användningsområden samt nyttan med att använda ramverk för webbutveckling,
- redogöra för vilka trender som råder i dagsläget gällande ramverk för både frontend- och backend-utveckling,
- skapa frontend-webbplatser med hjälp av CSS- och JavaScript-ramverk,
- redogöra för hur olika programmerings-språk kan användas för backend-utveckling,
- skapa webbplatser som kommunicerar mellan frontend och backend,
- skapa fullstack-webbplatser med olika ramverk,
- publicera fullstacks-webbplatser på olika plattformar för publicering.

Innehåll

Kursen behandlar följande delar:
- ramverk (framework) för CSS,
- frontend-baserade JavaScript-ramverk,
- olika programmeringsspråk för backend-utveckling,
- ramverk för backend-utveckling,
- olika plattformar för att publicera webbaserade frontend- och backend-applikationer.
- samt omvärldsanalys över vad som används och är populärt inom webbutveckling just nu.

Behörighet

Datateknik GR (AB), 30 hp, inklusive Webbutveckling III, 7,5 hp.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Examination

L101: Laboration 1, Laboration, 1 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

L201: Laboration 2, Laboration, 1 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

L301: Laboration 3, Laboration, 1 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

P101: Individuellt projekt. Redovisas skriftligt och muntligt., Projektarbete, 4,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Om student har ett besked från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt angivna examinationsformer. Därefter gäller examinationsform enligt senast gällande version av kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Välj litteraturlista:

Kompendier som tillhandahålls i elektronisk form av institutionen.
Internet-baserad dokumentation för respektive ramverk.

Kolla om litteraturen finns på biblioteket

Sidan uppdaterades 2024-02-23