Datateknik GR (A), Grafisk teknik för webb, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

Skriv ut eller spara kursplanen som PDF

Du kan enkelt skriva ut en kursplan direkt från webbsidan. Använd kortkommandot ctrl+p (Windows) eller command+p (Mac). I nästa steg väljer du om du vill skriva ut eller spara kursplanen som PDF.

 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.


Versioner:

Kursplan för:
Datateknik GR (A), Grafisk teknik för webb, 7,5 hp
Computer Engineering BA (A), Graphic Technology for Web, 7.5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: DT200G
 • Ämne huvudområde: Datateknik
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Teknik 100%
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
 • Ansvarig institution: Informationssystem och -teknologi
 • Fastställd: 2022-03-14
 • Giltig fr.o.m: 2022-07-01

Syfte

I denna kurs lär du dig hantera bilder, grafik och video för webben. Kursens fokus är digital bild- och videobehandling, välja rätt filformat, optimera bilder, film och annat digitalt media för webb. Du får lära dig grunderna i bildbehandling för att skapa grafik som kan användas i allt från enkla hemsidor till mer avancerade webbplatser. Du får även lära dig enklare video-redigering och att publicera videomaterial till webb.

Lärandemål

Studenten ska efter genomgången kurs kunna:
- skapa och anpassa bilder med ett bildbehandlingsprogram för användning på en webbplats,
- anpassa olika typer av filmat material för publicering till webb,
- beskriva egenskaper för de viktigaste bildfilformaten samt kunna optimera webbgrafik och rörlig bild för specifika ändamål,
- redogöra för centrala begrepp för digitala bilder och färgmodeller,
- analysera webbplatser för att upptäcka eventuella brister,
- skapa grafisk design som går att använda som grund till att skapa en färdig webbplats,
- följa arbetsprocessen för webbutveckling, från beställning till publicerad webbplats.

Innehåll

- Grunder i digital bild- och videobehandling
- Färgrymder, färgmodeller, filformat, grafiktyper och upplösning
- Fördjupning i bild- och videobehandling för webb
- Verktyg och tekniker för att analysera webbtrafik med fokus på media

Behörighet

Datateknik GR (A), Webbutveckling I, 7,5 hp.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, övningar, laborationer och inlämningsuppgifter samt ett avslutande projektarbete.

Examination

L101: Laboration 1, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

L201: Laboration 2, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

L301: Laboration 3, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

P101: Projektuppgift, 3 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Om en student har ett besked från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt angivna examinationsformer. Därefter gäller examinationsform enligt senast gällande version av kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Övrig information

Kursen kan inte ingå i samma examen som kurs med kod DT163G.

Litteratur

Välj litteraturlista:

Obligatorisk litteratur Kompendier som tillhandahålls i elektronisk form av institutionen.

Kolla om litteraturen finns på biblioteket

Sidan uppdaterades 2024-02-23