Datateknik GR (B), Webbutveckling för WordPress, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

Skriv ut eller spara kursplanen som PDF

Du kan enkelt skriva ut en kursplan direkt från webbsidan. Använd kortkommandot ctrl+p (Windows) eller command+p (Mac). I nästa steg väljer du om du vill skriva ut eller spara kursplanen som PDF.

 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.


Versioner:

Kursplan för:
Datateknik GR (B), Webbutveckling för WordPress, 7,5 hp
Computer Engineering BA (B), Web Development for WordPress, 7.5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: DT209G
 • Ämne huvudområde: Datateknik
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (B)
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Teknik 100%
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
 • Ansvarig institution: Data- och elektroteknik
 • Fastställd: 2022-12-20
 • Giltig fr.o.m: 2023-01-01

Syfte

I denna kurs lär du dig fördelarna med att använda ett Content management system, CMS. Webbplatsen blir dynamisk till sitt innehåll, enkel att uppdatera samt fungerar på olika enheter, webbläsare, mobiltelefoner, surfplattor etc. Du kommer introduceras i programmeringsspråket PHP, och kommer lära dig att skapa dynamiska webbplatser med databas-anslutningar. Du lär dig även hur du kan optimera trafiken till webbplatser med sökmotoroptimering, SEO.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska du kunna:
- redogöra för hur dynamiska webbplatser är uppbyggda och kan skapas,
- redogöra för skillnaderna mellan serverbaserad och klientbaserad programmering,
- redogöra för användning av databaser samt grundläggande säkerhetsaspekter,
- redogöra för förmedlingen av data mellan applikationer/webbgränssnitt och server,
- utveckla och underhålla dynamiska webbplatser, med fokus på serverbaserade verktyg och skriptspråk,
- använda databaser för att hämta och lagra data/information som används av en dynamisk webbplats,
- redogöra för fördelarna med att använda ett CMS,
- redogöra för hur man skapar, installerar och uppdaterar en dynamisk webbplats,
- redogöra för nyttan med att basera webbplatser på ett CMS,
- installera ett CMS, applicera grafiska teman samt anpassa systemet för specifik webbdesign,
- använda ett dynamiskt skriptspråk för att anpassa och utöka funktionalitet i valt CMS.
- anpassa webbplatsers innehåll för att förbättra sökresultat med SEO.

Innehåll

Kursen består av följande delar:
- Server side scripting
- Formulär och formulärdata, HTTP GET POST
- Struktur och design av databas-baserade webbplatser
- Skriptspråk och PHP
- Databasanslutningar med PHP
- Kommunikation mot relationsdatabaser med SQL
- CMS
- CMS teman
- Sökmotoroptimering, SEO

Behörighet

Datateknik GR (A), 15 hp inkluderande Frontend-baserad webbutveckling, 7,5 hp och Webbanvändbarhet, 7,5 hp.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen, som ges i form av heltidsstudier, består av föreläsningar, lektioner, övningar, projekt, laborationer och seminarier. Seminarier, laborationer och projektarbeten är obligatoriska. En betydande del av den kurslitteratur som ingår i utbildningen är skriven på engelska.

Examination

L101: Laboration 1, 1 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

L201: Laboration 2, 1 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

L301: Laboration 3, 1 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

L401: Laboration 4, 1 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

P101: Projektuppgift, 3,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier.

Om student har ett besked från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt angivna examinationsformer. Därefter gäller examinationsform enligt senast gällande version av kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Välj litteraturlista:

Kompendier som tillhandahålls i elektronisk form av institutionen samt Internet-baserad dokumentation.

Kolla om litteraturen finns på biblioteket

Sidan uppdaterades 2024-02-23