Journalistik GR (A), Skriva för webben, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

Skriv ut eller spara kursplanen som PDF

Du kan enkelt skriva ut en kursplan direkt från webbsidan. Använd kortkommandot ctrl+p (Windows) eller command+p (Mac). I nästa steg väljer du om du vill skriva ut eller spara kursplanen som PDF.

 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.


Versioner:
Gå till kursen

Kursplan för:
Journalistik GR (A), Skriva för webben, 7,5 hp
Journalism BA (A), Writing for the Web, 7.5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: JO090G
 • Ämne huvudområde: Journalistik
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Övrigt 100%
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
 • Ansvarig institution: Medie- och kommunikationsvetenskap
 • Fastställd: 2020-09-24
 • Senast ändrad: 2020-11-26
 • Giltig fr.o.m: 2021-01-18

Syfte

Syftet är att studenten ska lära sig skriva texter som är optimerade för webbpublicering.

Lärandemål

Efter kursen ska studenten kunna:
- visa teoretiska och praktiska kunskaper om hur texter ska utformas för att nå en tilltänkt målgrupp på webben
- visa förmåga att skriva texter efter en beställares önskemål för publicering på webben

Innehåll

I mobilen har du bara några få sekunder på dig att fånga läsarens uppmärksamhet. Med detta som utgångspunkt tar den här kursen ett grepp om hur du ska skriva för att bli läst på webben. Här får du kunskap om beprövade journalistiska metoder för att renodla vinkel och strukturera innehåll samt språkriktighet. Du får också lära dig mer om samspelet mellan texten och dess omgivning på webbsidan samt bekanta dig med begrepp som textnormer, målgrupp och sökmotoroptimering.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen sker digitalt.

Examination

M100: Att analysera text skriven för webben - Analys, skriftlig inlämningsuppgift (enskilt arbete), 2,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

M200: Quiz (enskilt arbete), 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

M300: Skrivprojekt (enskilt arbete), 3,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Om en student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

Eventuella kostnader för resor och material bekostas av studenten.

Litteratur

Välj litteraturlista:

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Jana Holsanova
 • Titel: Myter och sanningar om läsning: om samspelet mellan språk och bild i olika medier
 • Förlag: Norstedts
 • Kommentar: Senaste upplagan
 • Författare/red: Klara Guldbrand, Helena Englund Hjalmarsson
 • Titel: Webbredaktörens skrihandbok: klarspråk på nätet
 • Förlag: Prodicta Förlag
 • Kommentar: Antal sidor: 344, senaste upplagan
 • Författare/red: Språkrådet
 • Titel: Svenska skrivregler
 • Förlag: Liber
 • Kommentar: Senaste upplagan.

Kolla om litteraturen finns på biblioteket

Sidan uppdaterades 2024-02-23