Basår/behörighetsgivande utbildning

Versioner:
Gå till programmet

Utbildningsplan för:
Basår/behörighetsgivande utbildning, 60 fup
Foundation Year

Allmänna data om programmet

  • Programkod: TBASX
  • Tillträdesnivå: Behörighetsgivande utbildning
  • Diarienummer: 2002:12
  • Högskolepoäng: 60
  • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
  • Ansvarig institution: Ingenjörsvetenskap, matematik och ämnesdidaktik
  • Senast ändrad: 2022-11-29
  • Giltig fr.o.m: 2023-01-01

Syfte

Utbildningens syfte är att de studerande skall tillägna sig kunskaper och färdigheter i biologi, fysik, kemi och matematik i sådan omfattning att det ger behörighet för tekniska och naturvetenskapliga studier vid Mittuniversitetet. Utbildningen skall också ge de studerande en förtrogenhet med högskolestudier.

Lärandemål

Efter avslutad utbildning ska studenten:
- ha tillägnat sig kunskaper och färdigheter i biologi, fysik, kemi och matematik i sådan omfattning att det ger behörighet för tekniska och naturvetenskapliga studier vid Mittuniversitetet.

Innehåll

Gemensamma kurser:
Baskurs 1 i biologi, 7,5 fup (motsvarar gymnasieskolans Bi 1)
Baskurs 1 i fysik, 15 fup (motsvarar gymnasieskolans Fy 1a)
Baskurs 1 i kemi, 7,5 fup (motsvarar gymnasieskolans Ke 1)
Baskurs 3 i matematik, 15 fup (motsvarar gymnasieskolans Ma 3c)

Därefter väljs ett av alternativen:

TEKNIK (Campus Sundsvall eller Campus Östersund)

Baskurs 2 i fysik, 7,5 fup (motsvarar gymnasieskolans Fy 2)
Baskurs 4 i matematik, 7,5 fup, (motsvarar gymnasieskolans Ma 4)


NATURVETENSKAP (Campus Sundsvall)

Baskurs 2 i biologi, 7,5 fup (motsvarar gymnasieskolans Bi 2)
Baskurs 2 i kemi, 7,5 fup (motsvarar gymnasieskolans Ke 2)


Nämnda behörigheter gäller vid Mittuniversitetet.

Behörighet

Grundläggande behörighet + Matematik 2a eller 2b eller 2c
(Äldre gymnasiebetyg)

Programbeskrivning

Programmet är en behörighetsgivande utbildning för fortsatta högskolestudier inom naturvetenskap och teknik.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Spärrar i utbildningen

Spärrar framgår av förkunskapskraven i respektive kursplan.

Undervisning och examination

Undervisningen kan bedrivas i form av föreläsningar, grupparbeten, lektioner, laborationer, övningar, projekt och seminarier. Examinationen kan ske med tentamen, inlämningsuppgifter, obligatoriska övningar och laborationer. Betyg sätts på varje kurs i programmet och betygsskalan framgår av respektive kursplan. Undervisnings- och examinationsformer framgår av respektive kursplan.

Examensbenämning

Ingen examen

Övrig information

De behörighetsgivande kurserna är förberedande studier och kan inte räknas som examensgrundande högskolepoäng.

Godkända studier från Naturvetenskapligt basår vid Mittuniversitetet ger platsgaranti till något av Mittuniversitetets utbildningsprogram inom naturvetenskap och teknik med förkunskapskraven lägst Ma 3 i kombination med något/några av följande: Bi 1, Bi 2, Ke 1, Ke 2, Fy 1 eller Fy 2. Platsgarantin gäller under förutsättning att även övriga behörighetskrav är uppfyllda.

Under studietiden kan kursernas namn, innehåll, poängfördelning och placering i tiden genomgå förändringar.

Sidan uppdaterades 2024-02-23