Här är kursveckor för aktuella kurser under vårterminen 2024 för halvfarts- respektive helfartsprogrammet. Kursveckorna är uppdelade efter det år du startade programmet.

Sök till programmet

Sidan uppdaterades 2024-02-27