Kursveckor och kursansvariga 2018/2019

Spara favorit 28 aug augusti 2019
logotyp samarbete musik- och ljuddesign

Här är kursveckor för aktuella kurser under höst- och vårterminen 2018/2019 för halvfarts- respektive helfartsprogrammet. Kursveckorna är uppdelade efter det år du startade programmet.

Vårterminen 2019:  v. 4 - 23 (21 jan - 9 jun)
Vårterminen 2019: Första halvan: v04-13, andra halvan: v14-23

LNU = Linneuniversitetet/Växjö
HDa = Högskolan Dalarna
MIUN = Mittuniversitetet

Aktuella kurser för halvfartsprogrammet

Programstart våren 2019

Vecka - kurs - kontaktperson
v36-45 - Audioteknologi 2
v46-3 - Vår tids musik och musikliv

Programstart våren 2018

Vecka - kurs - kontaktperson
v36-45 - Möten med skilda musikgenrer
v46-03 - Ljudskapande och Ljudesyntes

Programstart våren 2017

Vecka - kurs - kontaktperson
v36-45 - Musikbranschen
v46-03 - Ljudläggning till rörliga bilder

Aktuella kurser för helfartsprogrammet

Programstart våren 2019

Vecka - kurs - kontaktperson
v36-45 - Audioteknologi 2
v36-45 - Möten med skilda musikgenrer

Programstart våren 2018

Vecka - kurs - kontaktperson
v36-45 - Musikbranschen
v46-03 - Ljudläggning till rörliga bilder
v36-03 - Examensarbete Miun
             Examensarbete Lnu
             Examensarbete Hda

 

Sök till programmet

Programmet söker du på något av de tre lärosätena via antagning.se 

Kurserna ges sedan av alla tre lärosäten, men du måste vara inskriven på programmet på något av lärosätena.

Högskolan i Dalarna
Linnéuniversitetet logotyp