Kursveckor och kursansvariga 2018/2019

Spara favorit 10 apr april 2019
logotyp samarbete musik- och ljuddesign

Här är kursveckor för aktuella kurser under höst- och vårterminen 2018/2019 för halvfarts- respektive helfartsprogrammet. Kursveckorna är uppdelade efter det år du startade programmet.

Vårterminen 2019:  v. 4 - 23 (21 jan - 9 jun)
Vårterminen 2019: Första halvan: v04-13, andra halvan: v14-23

LNU = Linneuniversitetet/Växjö
HDa = Högskolan Dalarna
MIUN = Mittuniversitetet

Aktuella kurser för halvfartsprogrammet

Programstart våren 2019

Vecka - kurs - kontaktperson
v14-23 - Audioteknologi 1- Brian Johnston

Programstart våren 2018

Vecka - kurs - kontaktperson
v14-23 - Musikproduktionsanalys - Johan Nordin

Programstart våren 2017

Vecka - kurs - kontaktperson
v14-23 - Företagsekonomi för musikbranschen - Percy Bergman

Aktuella kurser för helfartsprogrammet

Programstart våren 2019

Vecka - kurs - kontaktperson
v14-23 - Musikproduktionsanalys - Johan Nordin
v14-23 - Audioteknologi 1- Brian Johnston

Programstart våren 2018

Vecka - kurs - kontaktperson
v14-23 - Företagsekonomi för Musikbranschen
v14-23 - Musikproduktion i praktiken

 

Sök till programmet

Programmet söker du på något av de tre lärosätena via antagning.se 

Kurserna ges sedan av alla tre lärosäten, men du måste vara inskriven på programmet på något av lärosätena.

Högskolan i Dalarna
Linnéuniversitetet logotyp