Kursveckor och kursansvariga 2018/2019

Här är kursveckor för aktuella kurser under höst- och vårterminen 2018/2019 för halvfarts- respektive helfartsprogrammet. Kursveckorna är uppdelade efter det år du startade programmet.

Loggor_16-9.jpg

Vårterminen 2020:  v. 4 - 23 (20 jan - 9 jun)
Vårterminen 2019: Första halvan: v04-13, andra halvan: v14-23
Höstterminen 2019: Första halvan: v36-45, andra halvan: v46-03

LNU = Linneuniversitetet/Växjö
HDa = Högskolan Dalarna
MIUN = Mittuniversitetet

Aktuella kurser för halvfartsprogrammet

Programstart våren 2020

Vecka - kurs -

V4-13 Introduktion till musik- och ljuddesign
V14-23 Ljudteori

Programstart våren 2019

Vecka - kurs -
v36-45 - Audioteknologi 2
v46-3 - Vår tids musik och musikliv

Programstart våren 2018

Vecka - kurs -
v36-45 - Möten med skilda musikgenrer
v46-03 - Ljudskapande och Ljudesyntes

Programstart våren 2017

Vecka - kurs -
v36-45 - Musikbranschen
v46-03 - Ljudläggning till rörliga bilder

Aktuella kurser för helfartsprogrammet

Programstart våren 2020

Vecka - kurs -

V4-13 Introduktion till musik- och ljuddesign
V4-13 Ljudteori

Programstart våren 2019

Vecka - kurs -
v46-03 - Vår tids musik och musikliv
v46-03 - Ljudskapande och ljudsyntes

Programstart våren 2018

Vecka - kurs -
v36-45 - Musikbranschen
v46-03 - Ljudläggning till rörliga bilder
v36-03 - Examensarbete Miun
             Examensarbete Lnu
             Examensarbete Hda

 

Sök till programmet

Programmet söker du på något av de tre lärosätena via antagning.se 

Kurserna ges sedan av alla tre lärosäten, men du måste vara inskriven på programmet på något av lärosätena.