Kursveckor och kursansvariga HT2020.

Här är kursveckor för aktuella kurser under vårterminen 2021 för halvfarts- respektive helfartsprogrammet. Kursveckorna är uppdelade efter det år du startade programmet.

Vårterminen 2022:  v. 03 - 22

LNU = Linneuniversitetet/Växjö
HDa = Högskolan Dalarna
MIUN = Mittuniversitetet

Aktuella kurser för halvfartsprogrammet

Kursplan för respektive kurs hittar du här

Programstart våren 2021

Vecka - Kurs
V03-12 Introduktion till musik och ljuddesign
V13-22 Audioteknologi 1

Programstart våren 2020

Vecka - kurs -
v03-12 - Ljudteori
v13-22 - Musikproduktionsanalys

Programstart våren 2019

Vecka - kurs -
v03-12 - Musikskapande
v13-22 - Företagsekonomi för musikbranschen

Programstart våren 2018

Vecka - kurs -
v03-12 - Inspelning i studio
v13-22 - Musikproduktion i praktiken

Aktuella kurser för helfartsprogrammet

Kursplan för respektive kurs hittar du här

Programstart våren 2021

Vecka - kurs -
V03-12 - Introduktion till musik och ljuddesign
V03-12 - Ljudteori
V13-22 - Audioteknologi 1
V13-22 - Musikproduktionsanalys

Programstart våren 2020

Vecka - kurs -
V03-12 - Musikskapande
V03-12 - Inspelning i studio
V13-22 - Företagsekonomi för musikbranschen
v13-22 - Musikproduktion i praktiken

 

Sök till programmet

Programmet söker du på något av de tre lärosätena via antagning.se 

Kurserna ges sedan av alla tre lärosäten, men du måste vara inskriven på programmet på något av lärosätena.