Här finner du kursordning för hel-och halvfartsprogrammet.

Halvfartsprogrammet

Halvfart innebär att du läser två 7,5 hp kurser per termin, totalt 15 hp per termin. Hela programmet omfattar då åtta terminer.

Helfartsprogrammet

Helfart innebär att du läser fyra 7,5 hp kurser per termin, totalt 30 hp per termin. Du läser då två 7,5 hp-kurser parallellt och hela programmet omfattar då fyra terminer.

Sök till programmet

Programmet söker du på något av de tre lärosätena via antagning.se 

Kurserna ges sedan av alla tre lärosäten, men du måste vara inskriven på programmet på något av lärosätena.