Webbutveckling, 120 hp

Webbutveckling är en het bransch som fortsätter att växa. Med Mittuniversitetets utbildning Webbutveckling i bagaget har du på bara två år lagt grunden för en framgångsrik framtid. Utbildningen riktar sig till dig som har ett intresse för datorer och teknik. Efter studierna kan du arbeta med utveckling, administration och drift av moderna webbplatser. Utbildningen fokuserar på teoretiska och praktiska färdigheter och har stor tyngdpunkt på webbutveckling med moderna hjälpmedel och språk. På kort tid förbereds du för att arbeta med webbutveckling i ditt yrke. Utbildningen ges på distans.

Höstterminen 2019

roomDistans
 • Start: Höstterminen 2019
 • Studieform: Distans
 • Studiefart: 100%
 • Obligatoriska träffar: Nej
 • Platsfördelning: B/P: 67/33%
 • Antal platser: 60
 • Språk: Svenska
 • Anmälningskod: MIU-F2911

Sista anmälan: 15 april 2019

Höstterminen 2020

roomDistans
 • Start: Höstterminen 2020
 • Studieform: Distans
 • Studiefart: 100%
 • Obligatoriska träffar: Nej
 • Platsfördelning: B/P: 67/33%
 • Antal platser: 60
 • Språk: Svenska
 • Anmälningskod: MIU-F2413

Sista anmälan: 15 april 2020

Anmälan öppnar den 15 mars. 

Du kan ändra din ansökan till och med 15 april

E-handeln i Sverige växer som aldrig förr och framtidstron är stark bland både e-handelsföretagen och dess konsumenter. Framgångsrika webbplatser skapas genom att användaren sätts i centrum i utvecklingsprocessen. Det är viktigt att ta hänsyn till hur gränssnittet mellan användaren av en e-tjänst och tekniken som får den att fungera ska utformas.

Under utbildningen får du lära dig viktiga delar inom webbanvändbarhet som stöd till den gedigna teknikkunskap du får för att utveckla och administrera framtidens webbplatser och funktionalitet. Det kommer att bli allt viktigare inom webbutvecklingen att kunna ta hänsyn till flera olika accesstekniker genom både fasta och mobila bredbandsuppkopplingar. En trend är också att fler kombinerar och integrerar flera olika former av teknik och funktionalitet på webbplatsen.

Utbildningen är skräddarsydd för att ge dig alla verktyg som krävs för att arbeta med webbutveckling. Du kommer att lära dig teknikerna bakom de nya trenderna med att skapa webbplatser som har användargenererat innehåll, exempelvis Wikipedia. Du får på kort tid kunskaper och lär dig arbeta med moderna ramverk och plattformar för utveckling och användande samt programmeringsspråken HTML, CSS, JavaScript, Node, PHP, C# och ASP med .NET. Du får också skapa och konsumera webbtjänster samt lära dig att utveckla med webbaserade innehållssystem (CMS).

Flera av kurserna i utbildningen är projektkurser där du kommer att ingå i en grupp studenter med skilda kunskaper i modellering och implementering. Dessa projekt lär dig att använda dina egna färdigheter och att kommunicera effektivt med de andra i utvecklingsarbetet, kunskaper som efterfrågas av arbetsgivarna.

Branschen bedöms växa med 20 procent närmsta åren ochbehovet av webbutvecklare är stort.

Sammankomster

Utbildningen ges helt på distans utan planerade sammankomster på campus. Studietakten är på heltid så du måste räkna med att lägga ned minst 40 timmar i veckan på dina studier. Föreläsningarna som du tar del av sker på dagtid, men det finns även möjlighet att se inspelade föreläsningar i efterhand.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Examen efter genomförda studier

Högskoleexamen

Examensbenämningen är Högskoleexamen med inriktning mot datateknik som översätts till Higher Education Diploma with specialization in Computer Engineering.

Efter utbildningen

Det är stor efterfrågan på webbutvecklare och webbdesigners. Branschen bedöms växa med 20 procent de kommande åren och den ökande e-handeln bidrar kraftigt. Behovet av duktiga webbutvecklare är därför stort. Denna utbildning ger dig de kunskaper som marknaden vill ha.

Kontakt

Mattias Dahlgren

Universitetsadjunkt|Universitetsadjunkt

010-142 86 95

Läs mer

Arbetslivsnära samarbeten

IT-branschen välkomnar de nya studenterna

Terminen har startat för de nya data-/IT-studenterna vid Mittuniversitetet och som vanligt fanns flera av regionens myndigheter och IT-företag på plats för att välkomna studenterna till en spännand...

Fler tjejer till IT-branschen

"...IT är mycket mer än bara utveckling, det är projektledning, teambuilding och att arbeta med människor. Även om man har en teknisk utbildning behöver man inte bara jobba med de tekniska delarna..."

Tusen servrar kräver sitt

Försäkringskassan i Sundsvall är en gigantisk driftsfabrik av datorer. Därför är de också i ständigt behov av kunnigt folk. "Titta ned i kokande tagliatelle, så ser vårt datasystem ut", säger Lenna...