MI7A2906.jpg

Förvaltningsjuridiska programmet, 180 hp

Hur styrs offentliga myndigheter? Vart går gränsen mellan politiker och tjänstemän? Vilka juridiska rättigheter och skyldigheter har medborgarna i förhållande till stat, kommun och företag? Och hur utreds rättsliga och statsvetenskapliga problem? Alla dessa frågor, och många fler, kan du själv besvara när du har läst Förvaltningsjuridiska programmet.

Höstterminen 2020

roomCampus, Östersund
  • Start: Höstterminen 2020
  • Studieform: Campus
  • Studiefart: 100%
  • Ort: Östersund
  • Platsfördelning: B/P: 60/40%
  • Antal platser: 40
  • Språk: Svenska
  • Anmälningskod: MIU-L4013

Sista anmälan: 15 april 2020

Anmälan öppnar den 16 mars.

Du kan ändra din ansökan till och med 15 april

Programmet består av de två huvudområdena juridik och statsvetenskap. Kurserna i programmet är i huvudsak sammansatta med fokus på offentlig förvaltning. Inför termin fyra väljer du ett av huvudområdena inom vilket du sedan tar din kandidatexamen.

Det är idag en stor efterfrågan på kompetens att genomföra handläggning och utredning på en rad områden inom offentlig sektor. Förutom programmets teoretiska innehåll, inriktad mot att ge dig sakkunskap och förmåga till reflexion inom aktuella områden, omfattar programmet vissa praktiska moment som innebär systematisk träning av skriftlig och muntlig presentation. Allt i syfte att ge dig ökad anställningsbarhet efter avslutad utbildning.

Praktiken ger en unik möjlighet att få arbetslivserfarenhet och knyta personliga kontakter på möjliga arbetsplatser.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Examen efter genomförda studier

Filosofie kandidatexamen

Filosofie kandidatexamen med huvudområdet juridik som översätts till Degree of Bachelor of Arts with a major in Law alternativt Filosofie kandidatexamen med huvudområdet statsvetenskap som översätts till Degree of Bachelor of Science with a major in Political Science

Efter utbildningen

Utbildningen ger en god grund för arbete inom främst offentlig sektor, exempelvis kommuner och statliga myndigheter. En bred kompetens inom förvaltning är lämplig i yrken som handläggare, utredare eller projektledare inom offentlig sektor, men är även attraktiv i olika organisationer.

Arbetslivskontakt

Programmet innehåller en obligatorisk praktik om tio veckor. Innehållet i praktiken är tematiskt förberedd på varje praktikplats och ger dig en unik möjlighet att få arbetslivserfarenhet och knyta personliga kontakter på möjliga arbetsplatser. Utöver detta sker en systematisk koppling till arbetslivet genom verksamhetsaktiva gästföreläsare, fallstudier och studiebesök.

Statsvetenskapen ger mig förståelse och juridiken ger mig kunskap. Enligt mig är det en perfekt mix!

Läs hela intervjun med Anna Brandell

Branschforum där vi träffade blivande arbetsgivare gav väldigt mycket!

Läs hela intervjun med Malin Persson

Det bästa med programmet är bredden på utbildningen, det finns så många yrkesroller man kan ha när man tagit examen!

Läs hela intervjun med Angelica Backlund

Att just ha fått sett hela bredden av socialtjänsten var nog det som gav mig mest under min praktikperiod.

Läs hela intervjun med Christoffer Rullander

Kontakt

Frågor om programmet

Frågor om programmet

+46 (0)10-142 80 00