Förvaltningsjuridiska programmet, 180 hp

Spara favorit

Hur styrs Sverige? Var går gränsen mellan politiker och tjänstemän? Vilka juridiska rättigheter och skyldigheter har medborgarna i förhållande till stat och kommun? Hur skapas policys och vilken roll har politik inom offentlig förvaltning? Alla dessa frågor, och många fler, kan du själv besvara när du har läst Förvaltningsjuridiska programmet. Efterfrågan på välutbildade personer med relevant kompetens är stor inom offentlig sektor. Programmet förbereder dig att arbeta som exempelvis utredare, handläggare eller projektledare inom offentlig verksamhet.

Programmet består av de två huvudområdena juridik och statsvetenskap. Kurserna i programmet är i huvudsak sammansatta med fokus på offentlig förvaltning. Inför termin fyra väljer du ett av huvudområdena inom vilket du sedan tar din kandidatexamen.

Det är idag en stor efterfrågan på kompetens att genomföra handläggning och utredning på en rad områden inom offentlig sektor. Förutom programmets teoretiska innehåll, inriktad mot att ge dig sakkunskap och förmåga till reflexion inom aktuella områden, omfattar programmet vissa praktiska moment som innebär systematisk träning av skriftlig och muntlig presentation. Allt i syfte att ge dig ökad anställningsbarhet efter avslutad utbildning.

Praktiken ger en unik möjlighet att få arbetslivserfarenhet och knyta personliga kontakter på möjliga arbetsplatser.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Examen efter genomförda studier

Filosofie kandidatexamen
Filosofie kandidatexamen med huvudområdet juridik
som översätts till Degree of Bachelor of Arts with a major in Law
alternativt
Filosofie kandidatexamen med huvudområdet statsvetenskap
som översätts till Degree of Bachelor of Science with a major in Political Science

Efter utbildningen

Utbildningen ger en god grund för arbete i offentlig sektor, exempelvis kommuner, statliga myndigheter och offentligägda bolag. Men den ger också möjlighet till anställning inom företag eller andra organisationer som på olika sätt har kontakt med offentlig sektor. En bred kompetens inom förvaltning är lämplig i yrken som utredare, granskare eller upphandlare och kan även vara användbar för ledande uppdrag inom offentlig förvaltning.

Arbetslivskontakt

Programmet innehåller en obligatorisk praktik om tio veckor. Innehållet i praktiken är tematiskt förberett på varje praktikplats och ger dig en unik möjlighet att få arbetslivserfarenhet och knyta personliga kontakter på möjliga arbetsplatser. Utöver detta sker en systematisk koppling till arbetslivet genom verksamhetsaktiva gästföreläsare, fallstudier och studiebesök.

Studenter, utomhus, Östersund

Livet som student

Livet som student kan se väldigt annorlunda ut beroende på om du läser på campus eller distans och var du är i livet. Den gemensamma nämnaren är att det...

Studiesituation, A-huset/Grönborg, Sundsvall

Sju skäl att välja Mittuniversitetet

Det finns många skäl att välja Mittuniversitetet men också ett par för att låta bli. Är Mittuniversitetet för dig?

Studentboende, Östersund

Bostadsgaranti

I Sundsvall och Östersund erbjuder kommunerna dig bostadsgaranti. Det finns vissa regler för att bostadsgarantin ska gälla och dessa hittar du på...

Humaniorastudenter

Studievägledning

De centrala studievägledarna ger dig personlig vägledning inför studie- och karriärval när det gäller högre utbildning. De är till för dig som funderar på...