Internationalisering IRO utlandsstudier utbytesstudent

Folkhälsovetenskapliga programmet, 180 hp

Att utbilda sig inom folkhälsoområdet innebär att du blir attraktiv för en bred arbetsmarknad inom de delar av samhället som på olika sätt arbetar med att främja människors hälsa. Denna distansutbildning utan träffar på campus ger dig möjligheten att läsa folkhälsovetenskap flexibelt och utan att behöva flytta.


 • Start: Vårtermin 2024
 • Studieform: Distans
 • Obligatoriska campusträffar: Nej
 • Studiefart: 100%
 • Antal platser: 40
 • Språk: Svenska
 • Anmälningskod: MIU-V2390

Vårtermin 2025

room Distans
 • Start: Vårtermin 2025
 • Studieform: Distans
 • Obligatoriska campusträffar: Nej
 • Studiefart: 100%
 • Antal platser: 40
 • Språk: Svenska
 • Anmälningskod: MIU-V2730

Du kan ändra din ansökan till och med 15 oktober

Om programmet

Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta med att främja en hållbar hälsoutveckling i befolkningen. Du kommer att studera hur samhällsstrukturen, arbetslivet, miljön, sjukvårdssystemet, genus, etnicitet, social tillhörighet samt levnadsvanor påverkar befolkningens hälsa. Kombinationen projekt- och folkhälsokunskap ger särskilt goda förutsättningar att bedriva kvalificerat folkhälsoarbete. Du kommer att studera strategier för att främja hälsa och förebygga sjukdomar och hur folkhälsoarbete bedrivs inom kommun, region, stat och nationella och internationella frivilligorganisationer. Representanter för folkhälsoarbete i samhället deltar i utbildningen för att dela med sig av sin erfarenhet och kunskap samt praktik ingår i utbildningen.
Folkhälsoarbete drivs ofta i projektform och kunskap om planering, genomförande och uppföljning av projekt är av stort värde. Utbildningen bygger till stor del på teori varvat med praktiska tillämpningar.

Utbildningen är ett samarbete mellan Mittuniversitetet och Högskolan i Halmstad. Kandidatexamen utfärdas av Mittuniversitetet.
Kurserna ges på helfart, vilket innebär heltidsstudier, det vill säga att du måste reservera 40 timmar i veckan för studier.

Under programmets gång finns möjligheter att i samråd med programansvarig förlägga vissa kurser utomlands.
Detta gäller kurserna Folkhälsovetenskap GR (B), Praktik, 15 hp samt Minor Field Studies i kursen Folkhälsovetenskap GR (C), 30 hp. Studenten initierar utlandsvistelsen och kan söka råd och stöd från International Relations Office (IRO). Möjlighet att söka stipendium finns.

Om du tidigare har läst kurser i folkhälsovetenskap om minst 30 hp kan du ansöka om antagning till senare del av programmet.
Ansökan görs via antagning.se och mer information finns på www.miun.se/utbildning/antagning/ansokan-om-antagning-till-senare-del-av-program/

Undervisningens upplägg

Utbildningen ges på distans utan obligatoriska träffar på campus, all undervisning och kommunikation sker via en lärplattform och e-mötesverktyg. Onlineföreläsningar och seminarier förekommer på dagtid, vissa av dem är obligatoriska. Om en kurs har obligatorisk närvaro online framgår det av kursplanen för respektive kurs. Programmet förutsätter tillgång till dator/platta med internetuppkoppling samt ett headset.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Program öppna för högskolenybörjare, urval på Betyg och Högskoleprov 60/40

Examen efter genomförda studier

Kandidatexamen

Kandidatexamen med huvudområdet folkhälsovetenskap
som översätts till
Degree of Bachelor of Science with a major in Public Health Science

Efter utbildningen

Som folkhälsovetare arbetar du med att främja hälsa i befolkningen genom att utveckla insatser i olika komplexa miljöer. Efter utbildningen är du förberedd att möta samhällets behov av arbete med att främja hälsa och att förebygga ohälsa genom planering, genomförande och utvärdering av folkhälsoarbete. Du kan arbeta som folkhälsoplanerare, -samordnare, -strateg och -utredare inom ett brett arbetsfält; kommun, region, myndigheter, konsultföretag, frivilligorganisationer och internationellt biståndsarbete. Arbetsområdet är dock inte begränsat till ovanstående tjänstetitlar utan utbildningen ger också goda förutsättningar att arbeta inom till exempel hållbarhetsområdet och Agenda 2030.

Arbetslivskontakt

Utbildningen innehåller en praktikperiod som ger dig möjlighet att knyta arbetslivskontakter.

Kontakt

Andra program som kanske intresserar digSidan uppdaterades 2023-12-22