Studiesituation i P-huset

Förvaltningsjuridiska programmet, 180 hp

Är du intresserad av att förstå hur samhället är uppbyggt och vilka regler som gäller för offentlig verksamhet? Vill du förstå skillnaden mellan politik och juridik? Gillar du problemlösning och att arbeta med flera frågor samtidigt? Vill du veta mer om enskildas rättigheter i förhållande till stat och kommun? Då är Förvaltningsjuridiska programmet något för dig!


  • Start: Hösttermin 2024
  • Studieform: Campus
  • Studiefart: 100%
  • Ort: Östersund
  • Antal platser: 40
  • Språk: Svenska
  • Anmälningskod: MIU-L4961
Anmälan: Sista anmälningsdag var 15 april 2024
Du kan göra en sen anmälan via antagning.se

Om programmet

Förvaltningsjuridiska programmet är ett treårigt program som innehåller både juridik och statsvetenskap. Under andra året väljer du inriktning för att ta examen inom huvudområdet juridik eller statsvetenskap.
Programmet syftar till att ge anställning i offentlig sektor, men det ger även en gedigen utbildning för den som vill arbeta i privat sektor där man kommer i kontakt med offentlig verksamhet.

Att arbeta i offentlig sektor
Inom den offentliga sektorn ryms många olika verksamheter, bland annat offentlig förvaltning, offentlig maktutövning och lagstiftande och dömande verksamheter. Som anställd i offentlig sektor får man arbeta med många olika slags frågor och man kan till exempel bli handläggare, upphandlare, utredare, beredningsjurist, analytiker, verksamhetsutvecklare och nämndsekreterare.
Kombinationen av ämnena juridik och statsvetenskap syftar till att ge dig en solid grund att stå på för att hantera de frågor som uppkommer i statlig och kommunal verksamhet.

Teoretiska studier och tillämpad juridik
Utbildningen består av teoretiska studier i statsvetenskap och juridik inom olika rättsområden som är väsentliga för den offentliga sektorn. Även olika moment av tillämpad juridik, bland annat juridisk argumentation, fallstudier och rättegångsspel ingår i programmet. Målet är att du ska erhålla relevant och aktuell kunskap som kan omsättas på arbetsplatsen efter examen.

Nära koppling till arbetslivet
För att ge dig en god koppling till arbetslivet genomförs regelbundet gästföreläsningar med personer som jobbar operativt i offentlig sektor och studiebesök på olika arbetsplatser.

Praktik och utlandsstudier
Tio veckors praktik ingår i programmet och det finns även möjlighet att studera utomlands under en hel termin.

Förvaltningsjuridiska programmet eller juristprogrammet?
Många av frågorna i offentlig sektor rör juridik och myndighetsutövning. Förvaltningsjuridiska programmet är ett alternativ till juristprogrammet om man vill jobba med juridiska frågor, framförallt i offentlig sektor, och gå en kortare utbildning. En student som väljer juridik som huvudområde kan läsa 127,5 hp juridik.
Jämfört med juristprogrammet är Förvaltningsjuridiska programmet mer specialiserat på offentlig sektor och tillhandahåller en fördjupning i offentlig rätt. Kombinationen med statsvetenskap innebär att studenten dessutom får en bred samhällsvetenskaplig kompetens, vilket gör det möjligt att arbeta med många olika slags frågor i offentlig verksamhet.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Program öppna för högskolenybörjare, urval på Betyg och Högskoleprov 60/40

Examen efter genomförda studier

Kandidatexamen

Filosofie kandidatexamen med huvudområdet juridik
som översätts till Degree of Bachelor of Arts with a major in Law
alternativt
Filosofie kandidatexamen med huvudområdet statsvetenskap
som översätts till Degree of Bachelor of Science with a major in Political Science

Efter utbildningen

Utbildningen ger goda möjligheter till arbete, främst inom offentlig sektor. Exempel på arbetsplatser är kommuner, statliga myndigheter, offentligt ägda bolag, stiftelser, föreningar och offentliga samarbetsorganisationer av olika slag, till exempel upphandlingskontor. Andra arbetsgivare är privata företag som arbetar nära offentlig sektor, exempelvis genom försäljning, konsulttjänster eller liknande.

Arbetslivskontakt

Programmet innehåller en obligatorisk praktik om tio veckor. Innehållet i praktiken är tematiskt förberedd på varje praktikplats och ger dig en unik möjlighet att få arbetslivserfarenhet och knyta personliga kontakter på möjliga arbetsplatser. Utöver detta sker en systematisk koppling till arbetslivet genom verksamhetsaktiva gästföreläsare, fallstudier och studiebesök.

Kontakt

Frågor om programmet
Sidan uppdaterades 2024-03-14