flera barn som håller upp ett färgglatt segel i skogen

Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem, 180 hp

Fritidshemmet är en pedagogisk verksamhet inom skolväsendet för elever mellan 6-13 år. I uppdraget ingår att erbjuda en meningsfull och stimulerande utbildning. Fritidspedagogik kännetecknas ofta av grupporienterad undervisning i inomhus- och utomhusmiljö. Lärandet är situationsstyrt och utgår från elevernas behov, intressen och initiativ. Utbildningen ges på distans med campusträffar, varav varje träff motsvarar 2-5 dagar under en vecka per månad och kallas campusveckor. Dessa campusveckor innebär undervisning och examinationer på plats och är en förutsättning att delta i för att kunna nå godkänt resultat i kurserna.


Hösttermin 2024

Distans med campusträffar, Sundsvall
  • Start: Hösttermin 2024
  • Studieform: Distans
  • Obligatoriska campusträffar: Ja
  • Studiefart: 100%
  • Ort: Sundsvall
  • Antal platser: 50
  • Språk: Svenska
  • Anmälningskod: MIU-T2481
Anmälan: Sista anmälningsdag var 15 april 2024
Du kan göra en sen anmälan via antagning.se

Om programmet

Utbildningen består av tre huvuddelar; fritidspedagogiskt område, utbildningsvetenskaplig kärna och verksamhetsförlagd utbildning.
Du kommer att arbeta med att organisera meningsfull och utvecklande verksamhet för elever med olika intressen och förutsättningar. Den utbildningsvetenskapliga kärnan innehåller områden som är viktiga för din framtida yrkesutövning. I den ingår bland annat barns utveckling och lärande, sociala relationer, specialpedagogik, konflikthantering, ledarskap och läroplansteori. Utbildningen har 20 veckors verksamhetsförlagd utbildning där du under handledning planerar, genomför och utvärderar verksamheten i fritidshemmet och skolan. Under dessa veckor har du stöd av och kontinuerlig dialog med en handledare. I slutet av utbildningen gör du ett självständigt arbete som omfattar 15 hp. Du läser också ett praktiskt-estetiskt ämne vilket ger dig behörighet att undervisa i ämnet i F-6. Du kan välja mellan att läsa bild eller idrott och hälsa 30 hp.

Lärarprofessionen och därmed lärarutbildningen bygger på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Du kommer därför att i programmets kurser även arbeta med och utveckla färdigheter i vetenskapligt tänkande och skrivande.

Undervisningens upplägg

Utbildningen ges på distans med campusträffar, vilket innebär fyra till fem campusförlagda veckor per termin på campus. En campusvecka varierar mellan tre till fem dagar. Campusveckorna innehåller föreläsningar, seminarier, workshops, praktiska moment genom läraktiviteter, samt olika former av examinationer. Mellan campusveckorna studerar du på hemmaplan. Du läser kurslitteratur och arbetar med uppgifter, enskilt eller i grupp, som ska examineras under kommande campusvecka. En viss mindre del av undervisningen kan ske online.
Utbildningen motsvarar heltidsstudier, med 100% studietakt, dvs 180 hp under 3 år.

Behörighet

Grundläggande behörighet + Engelska 6, Naturkunskap 1b eller 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Äldre gymnasiebetyg

Urval

Program öppna för högskolenybörjare, urval på Betyg och Högskoleprov 60/40

Examen efter genomförda studier

Grundlärarexamen

Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem
översatt till
Degree of Bachelor of Arts in Primary Education - Extended School

Efter utbildningen

Efter att du slutfört din utbildning och erhållit ditt examensbevis ansöker du om lärarlegitimation och behörighet hos Skolverket för att undervisa i fritidshem samt i skolämnena bild eller idrott och hälsa.

Mer om programmet

Lärarstudenter utbildar sig på hal is

Inför det kommande arbetet som fritidslärare får våra studenter kunskaper inom en mängd områden. Ett exempel är vad man måste veta innan man ger sig ut på isarna tillsammans med en grupp barn.

Succé för initiativ inom Nordplusprogrammet

Ett nätverk för blivande fritidslärare har bildats inom Nordplusprogrammet, och studenter och lärare har nu varit iväg på sin första intensivkurs. Det blev en dundersuccé, enligt Assar Hörnell,...

Mohammed valde läraryrket för att göra skillnad

Det finns ett stort behov av lärare med utländsk bakgrund i svensk skola. Men på lärarutbildningarna råder ofta brist på studenter med just den bakgrunden. Mohammed Nadir, student vid Mittuniversit...

Kontakt

Frågor om programmet

Frågor om programmet
Sidan uppdaterades 2024-05-24