Internationella studenter, G-huset, Östersund

Folkhälsovetenskapliga programmet, 180 hp

Att utbilda sig inom folkhälsoområdet innebär att du blir attraktiv för en bred arbetsmarknad inom de delar av samhället som på olika sätt arbetar med att främja människors hälsa. Denna distansutbildning utan träffar på campus ger dig möjligheten att läsa folkhälsovetenskap flexibelt och ortsoberoende utan att behöva flytta.

Vårterminen 2021

roomDistans
  • Start: Vårterminen 2021
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 100%
  • Obligatoriska träffar: Nej
  • Platsfördelning: B/P: 67/33%
  • Antal platser: 40
  • Språk: Svenska
  • Anmälningskod: MIU-N2220

Sista anmälan: 15 oktober 2020

Utbildningen vänder sig till dig som är nyfiken på hur du kan delta i att främja hälsa hos befolkningen. Samhällsstrukturen, arbetslivet, miljön, sjukvårdssystemet, genus, etnicitet, social tillhörighet samt levnadsvanorna och dess påverkan på befolkningens hälsa studeras. Kombinationen projekt- och folkhälsokunskap ger särskilt goda förutsättningar att bedriva kvalificerat folkhälsoarbete. Du kommer att studera strategier för att främja hälsa och förebygga sjukdomar och hur folkhälsoarbete bedrivs inom kommun, landsting, stat och privata företag. Representanter för folkhälsoarbete i samhället deltar i utbildningen för att dela med sig av sin erfarenhetskunskap och praktik ingår i utbildningen.
Folkhälsoarbete drivs ofta i projektform och kunskap om planering, genomförande och uppföljning av projekt är av stort värde. Utbildningen bygger till stor del på teori varvat med praktiska tillämpningar.

Utbildningen är ett samarbete mellan Mittuniversitetet och Högskolan i Halmstad. Kandidatexamen utfärdas av Mittuniversitetet.
Kurserna ges på helfart, vilket innebär heltidsstudier, d v s att du måste reservera 40 timmar i veckan för studier.

Under programmets gång finns möjligheter att i samråd med programansvarig förlägga vissa kurser utomlands. Detta gäller kurserna Folkhälsovetenskap GR (B), Praktik, 15 hp samt Minor Field Studies i kursen Folkhälsovetenskap GR (C), 30 hp. Studenten initierar utlandsvistelsen och kan söka råd och stöd från International Relations Office (IRO). Möjlighet att söka stipendium finns.

Om du tidigare har läst kurser i folkhälsovetenskap om minst 30 hp kan du ansöka om antagning till senare del av programmet.
Ansökan görs via antagning.se och mer information finns på www.miun.se/utbildning/antagning/

Sammankomster

Utbildningen ges på distans utan obligatoriska träffar på campus, all undervisning och kommunikation sker via en lärplattform och e-mötesverktyg. Online föreläsningar och seminarier förekommer på dagtid, vissa av dem är obligatoriska. Det framgår av kursplanen för respektive kurs. Programmet förutsätter tillgång till dator/platta med internetuppkoppling samt ett headset.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Examen efter genomförda studier

Kandidatexamen

Kandidatexamen med huvudområdet folkhälsovetenskap som översätts till Degre of Bachelor of Science with a major in Public Health Science

Efter utbildningen

Efter utbildningen är du förberedd att möta samhällets behov av arbete med att främja hälsa och att förebygga ohälsa genom planering, genomförande och utvärdering av folkhälsoarbete. Förutom projektledare inom detta breda fält kan du även arbeta som folkhälsoplanerare, -samordnare, -strateg och utredare inom ett brett arbetsfält; kommun, landsting, myndigheter, företagshälsovård, konsultföretag, frivilligorganisationer och internationellt biståndsarbete.

Arbetslivskontakt

Utbildningen innehåller en praktikperiod som ger dig möjlighet att knyta arbetslivskontakter.

Kontakt

Frågor om programmet

Frågor om programmet

+46 (0)10-142 80 00