Folkhälsovetenskapliga programmet, 180 hp

Spara favorit

Att utbilda sig inom folkhälsoområdet innebär att du blir attraktiv för en bred arbetsmarknad inom de delar av samhället som på olika sätt arbetar med att främja människors hälsa. Denna distansutbildning utan träffar på campus ger dig möjligheten att läsa folkhälsovetenskap flexibelt och ortsoberoende utan att behöva flytta.

Utbildningen vänder sig till dig som är nyfiken på hur du kan delta i att främja hälsa hos befolkningen. Samhällsstrukturen, arbetslivet, miljön, sjukvårdssystemet, genus, etnicitet, social tillhörighet samt levnadsvanorna och dess påverkan på befolkningens hälsa studeras. Kombinationen projekt- och folkhälsokunskap ger särskilt goda förutsättningar att bedriva kvalificerat folkhälsoarbete. Vidare studeras strategier för att främja hälsa och förebygga sjukdomar och hur folkhälsoarbete bedrivs inom kommun, landsting, stat och privata företag. Representanter för folkhälsoarbete i samhället deltar i utbildningen för att dela med sig av sin erfarenhetskunskap och praktik ingår i utbildningen.
Folkhälsoarbete drivs ofta i projektform och kunskap om planering, genomförande och uppföljning av projekt är av stort värde. För dig som är intresserad av internationellt hälsoarbete finns möjligheter till att studera en termin utomlands. Utbildningen bygger till stor del på teori varvat med praktiska tillämpningar.

Utbildningen är ett samarbete mellan Mittuniversitetet och Högskolan i Halmstad. Kandidatexamen utfärdas av Mittuniversitetet.
Kurserna ges på helfart, vilket innebär heltidsstudier, d v s att du måste reservera 40 timmar i veckan för studier.

Utbildningen ger möjlighet till utlandsstudier under termin 5 eller som en del av praktikkursen.
Om du tidigare har läst kurser i folkhälsovetenskap om minst 30 hp kan du ansöka om antagning till senare del av programmet.
Ansökningsblanketten finns att hämta vid Mittuniversitetet, Avdelningen för hälsovetenskap med epost HUVkontakt@miun.se

Sammankomster

Utbildningen ges på distans utan obligatoriska träffar på campus, all undervisning och kommunikation sker via en lärplattform och e-mötesverktyg. Online föreläsningar och seminarier förekommer på dagtid, vissa av dem är obligatoriska. Det framgår av kursplanen för respektive kurs. Programmet förutsätter tillgång till dator/platta med internetuppkoppling samt ett headset.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Examen efter genomförda studier

Kandidatexamen
Kandidatexamen med huvudområdet folkhälsovetenskap
som översätts till
Degre of Bachelor of Science with a major in Public Health Science

Efter utbildningen

Efter utbildningen är du förberedd att möta samhällets behov av arbete med att främja hälsa och att förebygga ohälsa genom planering, genomförande och utvärdering av folkhälsoarbete. Förutom projektledare inom detta breda fält kan du även arbeta som folkhälsoplanerare, -samordnare, -strateg och utredare inom ett vitt arbetsfält; kommun, landsting, myndigheter, företagshälsovård, konsultföretag, frivilligorganisationer och internationellt biståndsarbete.

Arbetslivskontakt

Utbildningen innehåller en praktikperiod som öppnar för arbetslivskontakter.

Studenter, utomhus, Östersund

Livet som student

Livet som student kan se väldigt annorlunda ut beroende på om du läser på campus eller distans och var du är i livet. Den gemensamma nämnaren är...

 Ekonomi

Sju skäl att välja Mittuniversitetet

Det finns många skäl att välja Mittuniversitetet men också ett par för att låta bli. Är Mittuniversitetet för dig?

Studentboende, Östersund

Bostadsgaranti

I Sundsvall och Östersund erbjuder kommunerna dig bostadsgaranti. Det finns vissa regler för att bostadsgarantin ska gälla och dessa hittar du...

Studenter, Sundsvall, utomhus

Campus Sundsvall

Sundsvallsregionen är idag norra Sveriges största arbetsmarknad, och i denna miljö har universitetet en given plats. Sundsvall är en...

Östersund

Campus Östersund

Östersund är vinterstaden nummer ett. Det korta avståndet till fjällen och landets främsta alpina centrum – Åre – gör att många väljer Östersund...

Distansutbildning, arbete vid dator, onlinemöte, skypemöte

Att plugga på distans

Kan du inte plugga på plats finns det en annan lösning – vi har ett av landets största utbud av distansutbildningar. Det gör att du kan påver...